“Ma ei pea õigeks Laari ajalookontseptsiooni”

 (155)
Balti kett
---

Lõppenud nädalal andsid tooni Tallinna ja Moskva suhted, millest arenes kokkuvõttes kirglik vaidlus teemal, kas Edgar Savisaare arvates peaks meie tänase ajalookäsitluse ümber kirjutama. Sestap on nädala tsitaadikogumik Vene-eri.

Mart Laar: „Kaua Keskerakond end ja seega paraku ka Eestit mõnitada laseb?”

See on hea küsimus. Kusjuures rõhuasetused ta enda ajalookäsitluses said Laarile üheks takistuseks, miks ta ei kandideeri Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale.

Edgar Savisaar: “Mina küll ei pea õigeks Mart Laari ajalookontseptsiooni ega kuulu selle pooldajate hulka.”

Savisaare enda kontseptsioon sõltub aga liiga palju ta valijate arvamusest.

Mailis Repš: “Võib öelda, et Edgar Savisaarele korraldati siin kodumaal väike provokatsioon.”

Ainult üks soovitus — nii oluliste arutelude puhul ei tasu kuuendajärgulistel poliitikutel diskussioonidesse sekkuda.

Ilmar Raag: “Prae­gu tun­dub, et Ees­tis on va­lust, vi­hast ja eri­ne­va­test komp­lek­si­dest pi­mes­ta­tu­na ebap­ro­port­sio­naal­selt pal­ju hal­vus­ta­vat suh­tu­mist.”

Eesti ja Venemaa suhted on juba aastaid emotsionaalsed. Kahjuks pole inimest ega organisatsiooni, kes kahe naabri läbisaamist natuke siluks.

Andres Herkel: “Konstantin Kossatšov, kes sama pressiteate alusel täna Savisaarega kohtus, oli eile Pariisis ENPA poliitikakomiteel, kus esitas sisuliselt samu argumente, nagu need kajastuvad väidetavas Grõzlovi-Savisaare avalduses.”

Kõike eelnevat arvestades on taolised vaidlused Venemaale ainult kasuks. Moskva saab kerge vaevaga öelda, et isegi Eestis pole lähiajaloo suhtes üksmeelset nägemust.