Lugeja: tasuta koolilõunad ja huviringid aitaksid tõsta Eesti iivet

 (16)
Pikakannu kool
KoolitoitFoto: Hendrik Osula

Madal palk ja oma kindla eluaseme puudumine võivad olla põhjused, miks inimesed ei soovi lapsi saada. On ju lastetoetused madalad ning riided, toit ja jalanõud kallid. Kui aga riik looks lastele võimalused saada tasuta koolilõunat ja käia tasuta huviringis ning tõstaks lastetoetusi, oleks see oluline samm iibe kasvatamise suunas.

President Ilves ütles oma vabariigi aastapäeva kõnes, et Eesti vajab oma tuleviku kindlustamiseks lapsi. Statistikaameti värske rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv aastaks 2040 negatiivse iibe ja välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra ehk 1,195 miljoni inimeseni.

Eesti-sugusele väikeriigile on see kahtlemata suur number. Emapalga kehtestamine oli hea mõte, kuid nüüd võiks mõelda sellele, kuidas muuta riik võimalikult lastesõbralikuks.

Kindlasti on Eestis praegu lapse soovijaid rohkem kui neid, kellel laps on. Takistused on ju enamjaolt ikkagi rahalised. Näiteks tuleb kasvavale lapsele igal aastal uusi riideid osta, kuna vanad jäävad lihtsalt väikeseks. Laps vajab süüa, mänguasju ning huve. Raha kulub ka koolitarvete peale. Lapse kasvatamine pole üldsegi odav lõbu.

Kui riik oleks senisest lapsesõbralikum, siis tugevneks ka inimeste kindlustunne. Praeguse lastetoetuse eest ei saa lapsele praktiliselt midagi lubada.

Ka üksikvanematel on tänapäeva Eestis väga raske. Ühest palgast on väga raske last kasvatada ja teda korralikult toita. Seetõttu võiks riik toetada rohkem ka üksikvanemaid.

Tuleviku otsuseid langetame praegu ja selleks, et Eesti tulevik oleks helge, tuleks panustada lastesse.