Lugeja lahkab punkthaaval koalitsioonilepingut: tule taevas appi!

 (45)
koalitsoonileppe allakirjutamine.
Koalitsioonilepingu sõlmimineFoto: Rauno Volmar

Delfi lugeja tutvus koalitsioonilepinguga ning otsustas oma tähelepanekuid ja küsimusi ka teistega jagada. "Algatame tööstuspoliitika väljatöötamise? Et meil siis varem üldse polnudki tööstuspoliitikat?" on kodanik hämmingus.

2.1 Loome madala sissetulekuga töötavate inimeste igaaastase tagasimakse süsteemi, millega riik toetab inimesi elujärje parandamisel ja soodustab nende tööle siirdumist. Uus skeem ei asenda toimetulekutoetuse maksmise süsteemi, vaid on mõeldud täisealisele täiskoormusega püsivalt töötavale vähemalt alampalka saavale inimesele, kelle igakuine töötasu on tema ainukene sissetulekuallikas.

Ühesõnaga piiratakse toetuse saajate ring võimalikult väikeseks ning invaliidid ja pensionärid, kes hädavaevu end palga abil vee peal hoiavad, ärgu mitte unistagugi.

8.3 Võtame täiendava tähelepanu alla ema- ja tütarettevõtete vahelised tehingud. Kohustame iga kuu deklareerima seotud osapooltele antud ja neilt saadud laenud ning hoiused koos intresside ja tootlustega, et hõlbustada maksuhalduri kontrolli kasumi Eestist väljaviimise üle.

Okei, maksuhaldur loeb paberi läbi, paneb kirja, kui palju kasumit välja viiakse, ja sellega asi piirdubki? Et vedagu aga rahulikult edasi?

8.17 Seame sisse ettevõtjate päeva tähistamise.

Tere taas, nõukogude võim! Kas see päev tehakse kalendris punaseks ka?

Seotud lood:

8.26 Jätkame ettevõtlustoetuste sidumist koolitus- ja nõustamisteenustega.

Kas kohustuslikud koolitus- ja nõustamisteenused tuleb tellida kindlatelt valitsuspartei(de)ga seotud firmadelt?

8.28 Algatame Eesti tööstuspoliitika väljatöötamise.

Ühesõnaga tööstuspoliitikat pole meil nende samade parteide valitsemisajal isegi mitte hakatud välja töötama? Tule taevas appi!

8.29 Arendame ettevõtluskeskkonda sooviga luua Eestist atraktiivseima piirkonna maailmas.

See tobe suurushullustus ei lähe neil ilmselt surmani üle. Hiinlased naeravad end sandiks.

9.23 Töötame välja ja võtame vastu kaugkütteseaduse, elektrituruseaduse ja energiamajanduse arengukava.

Kas kaugkütteseadus on see projekt, millega taheti Euroopas ahjuküte ära keelata?

10.8 Loome riikliku tunnusmärgi "Mitmekesine töökoht", millega tunnustame võrdõiguslikkust edendavaid ettevõtteid.

Huvitav, kellele seda vaja peaks olema, peale bürokraatide?

Hea lugeja, kui sulgi on koalitsioonilepingu kohta midagi öelda, siis kirjuta aadressile rahvahaal@delfi.ee !