Lugeja: isegi metsa- ja põllumehed ei ole nii palju kurja teinud kui Kevadtormi õppused

 (43)

Delfi lugeja saatis meile fotod Põlvamaa teeoludest, mis elanike arvates pole üldse mitte heas seisus. "Vaadake, mis kahju see suur õppus meie teedele on teinud. Need teed olid veel hiljaaegu ilusad," jagab lugeja oma muret.

Kaitseväe pressiesindaja nooremleitnant Simmo Saare sõnul suhtub Kaitsevägi kohalikku keskkonda ja eraomandisse vastutustundlikult. Kaitsevägi arvestab õppuste planeerimisel nii keskkonna kui eraomandiga ning lähtub alati põhimõttest, et kahju tekkimisel tuleb taastada esialgne olukord nii hästi kui võimalik.

"Samuti on üksustel ülesanne jätta kasutatud maa-ala selliseks nagu oli enne. Võimalusel korrastatakse kahjustatud maa-ala või tee juba õppuse ajal, suuremad korrastustööd võetakse ette peale Kevadtormi lõppu. Kahjude kõrvaldamiseks kasutatakse nii kaitseväe pioneeride kui kaitseväe lepinguliste partnerite abi," selgitab Saar.

Hetkel on registreeritud 130 juhtumit, millest 48 on juba leidnud lahenduse. Kõiki ülejäänud kahjujuhtumeid lahendatakse nii praegu kui peale õppust.

Kaitsevägi tänab kohalikke omavalitsusi ja Eesti elanikke, tänu kellele on meil võimalik harjutada Eesti kaitsmist just Eesti pinnal ning seeläbi tugevdada meie riigi julgeolekut.

Ka Põlvamaa politseijaoskonna juht Helmer Hallik kutsus murelikke lugejaid mõistmisele. "Oleme viimastel päevadel peaaegu kõik ühel või teisel moel puutunud kokku kaitseväelaste õppusega "Kevadtorm". Meieni on erinevad inimesed pöördunud murega, et õppuse käigus on saanud kahjustada nende kinnistul maa, puud, teed jms. Inimesed on olnud nördinud ning nendel puudub teadmine, kuidas edasi käituda. Oskan politsejaoskonna juhina öelda vaid seda, et meie enda kaitseväelased ning liitlassõdurid õpivad praegu meid ning meie kodumaad kaitsma.Usun, et see on turvalisuse seisukohalt meile kõigile oluline. Parem oleks loomulikult, kui kõik mööduks selliselt, et pärast ei oleks kahjusid, aga selliste mastaapsete õppustega on see paratamatu. Siiani ütlevad meie kogemused koostöö raames, et kaitseväelased teevad kõik korda ning annavad edasi ka tunde, et nemad meid vajadusel juba alt ei vea," jagab Hallik Põlvamaa politseijaoskonna Facebooki lehe kaudu selgitusi.

Tähelepanekutest tuleks teavitada õppuse tsiviil-sõjalise koostöö gruppi tel. 7171933 või e-posti aadressil kevadtorm@mil.ee.