Lugeja: Eesti asub Põhja-Euroopas, mitte Ida-Euroopas

 (90)
Lugeja: Eesti asub Põhja-Euroopas, mitte Ida-Euroopas
Euroopa regioonid ÜRO statistikaosakonna järgiwikimedia.org

Eestlastele meeldib pidada end nutikaks ja laia silmaringiga rahvaks. Näiteks naerdakse, et kas Ameerika Ühendriikide elanikud ikka leiavad kaardilt üles Afganistani, Süüria või Põhja-Korea. Selle üle võib naerda või mitte, kuid naerjateks ei tohiks kindlasti olla eestlased, kuna eestlastel on probleeme teadmisega, kuskohas asub nende enda riik.

Et Nõukogude Liidu sõdur pani oma kirsa kunagi maha teatud riikide pinnale ja need riigid inkorporeeriti Nõukogude Liitu, ei tähenda automaatselt, et tegemist oleks Ida-Euroopa riikidega.

Planeedi Maa kõige kõrgem organ on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Läbi ÜRO kostub erinevate riikide poliitiline hääl ja arvamus. Ühendus on mõeldud inimkonna elu reguleerimiseks ja selles löövad kaasa kõik riigid kollektiivselt. Seesama organisatsioon on aastaid pidanud Eestit Põhja-Euroopa riigiks. Ja mitte ainult Eestit - kõik Baltimaad asuvad Põhja-Euroopas, Läti ja Leedu samuti.

Taolisest liigitusest peaks lähtuma kõik objektiivsed entsüklopeediad ning kooliõpikud. Lähtub ka Wikipedia. Wikipedias on aastaid olnud Eesti, Läti ja Leedu kohta avalauses mainitud, et tegemist on riigiga Põhja-Euroopas. Vahet pole, kas kasutada ingliskeelset või eestikeelset versiooni. Või miks mitte ka venekeelset? Эстония, Латвия, Литва leiab nimetuse alt Северная Европа. Nõnda on see olnud aastaid.

Seotud lood:

Ja miks ei peakski olema? Objektiivsust hindavad teatmeteosed peavad lähtuma võimalikult vähe subjektiivsetest arvamustest, seega polegi Baltimaade paiknemise teemal väga midagi arutada olnud. Subjektiivsed arvamused on näiteks "Eesti asub Ida-Euroopas" või "Baltimaad on põline Vene ala". Mõlema väite puhul peab objektiivselt tõstatama küsimuse, et kas ikka asub, või mida üldse tähendab "põline Vene ala". Millele väited tuginevad? Esimese väite puhul on planeet Maa läbi ÜRO rääkinud: Baltimaad ei asu Ida-Euroopas. Teine väide pole käesoleva kirjatüki teema.

Euroopa Komisjon annab välja kontekstiregistrit Eurovoc. Eurovoci määratlusest peavad, või vähemalt peaksid, lähtuma asjaajamisel Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ja kõikide liikmesriikide parlamendid. Mis arvate, kuhu kuuluvad Balti riigid Euroopa Liidu arvates ametlikult? Loomulikult Põhja-Euroopasse.

Kuna Eesti on Euroopa Liidu jaoks ametlikult Põhja-Euroopa riik, siis on loomulik, et välisminister Paet ei hakka tegelema mingi isetegevusega, vaid jääb poliitiliselt korrektseks ning paigutab ka oma kõnedes Eesti sinna, kuhu paigutavad meie riigi ÜRO, EL ja Wikipedia: "Eesti on kõige tihedamalt rahvusvaheliste organisatsioonidega integreerunud Põhja-Euroopa riik."

Internetist leiab kahjuks ka määratlusi, kus Eesti paigutub Ida-Euroopasse. Näiteks üle Atlandi ookeani mõne riigi mõne riigiasutuse netiteatmiku poolt. Selline määratlus on kõigest ühe riigi ühe riigiasutuse määratlus. Ei anna võrrelda Eurovoci kasutavate EL-i kõikide liikmesriikide või ÜRO liigitusega.

Kui nimetada Eestit Põhja-Euroopa riigiks, hakkavad aga paljud eestlased sellele tuliselt vastu protesteerima, väidetega stiilis "unista edasi - Eesti ei saa mitte kunagi Põhjamaaks!" Järjekordne näide Eesti kehvast haridussüsteemist ja inimeste väikesest silmaringist. Väide, et Eesti on Põhja-Euroopa riik, ei tähenda, et Eesti oleks Põhjamaa. Ka Leedu on Põhja-Euroopa riik, kuid keegi ei väidagi, nagu oleks Leedu Põhjamaa. Muidugi on määratlused ajas muutuvad – näiteks enne II maailmasõda oli Soome Baltimaa, kuid käesoleva kirjatüki mõte polnudki hakata otsima taga, kui palju on meis või leedukates "põhjamaalisust".

Jätame siis kõik ilusasti meelde: Eesti, Läti ja Leedu on Põhja-Euroopa riigid. Baltimaad, mitte Põhjamaad. Baltimaad asuvad Põhja-Euroopas.

Suvalisele Johnile Londoni tänaval võib sellise eksimuse andeks anda, kuid näiteks välisajakirjanikelt (rääkimata kohalikest!) ootaks siiski faktitäpsust. Meie enda poliitikutest ei hakka rääkimagi – peaks olema elementaarne, et kõik Eesti poliitikud teavad vähemalt seda, kuhu nende riik ametlikult on paigutatud. Igatahes mitte Aasiasse, Lähis-Itta ega Ida-Euroopasse.