Loomisel on filmi- ja meediakool (täiend)

 (11)

Tallinna linnavalitsus avaldas kolmapäeval toetust kunstiakadeemia, pedagoogikaülikooli ja Eesti Filmi Sihtasutuse kavale asutada Tallinnas Baltimaade filmi- ja meediakool.

Kool hakkab tegelema ennekõike filmikunsti-, audiovisuaalse kunsti ning meediaalase kõrgema koolitusega.

Tallinna pedagoogikaülikool, Eesti kunstiakadeemia ja Eesti Filmi Sihtasutus sõlmisid oktoobri alguses ühiste kavatsuste lepingu, mille eesmärk on avada ühtne filmikool, teatas Raepress.

Tallinna abilinnapea Margus Allikmaa sõnul kavatseb Taani avada ühes Balti riigis filmikooli ning selle asukohale kandideerivad peale Tallinna ka Riia ja Vilnius. Loodav filmikool hakkaks tegutsema kunstiakadeemia ja pedagoogikaülikooli baasil.

Linnavalitsus otsustas saata projektiga tegelevale Eesti Filmi Sihtasutusele kirja, milles Tallinn lubab toetada loodavat kooli logistiliselt, institutsionaalselt ja võimalusel ka inimressursiga.

Linnavalitsus lubab otsida kooli tegevuse käivitamiseks koostööpartnereid riiklikest institutsioonidest, omavalitsustest ja ümberkaudsetest riikidest.

Linnavalitsus leidis, et Baltimaade filmi- ja meediakooli asutamine on oluline ka tuleviku mõttes, kuna võib ühendada õppureid kogu Euroopa Liidust.

Arvestades Tallinna soovi kandideerida 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks, on kultuuriõppeasutuste loomine linnavalitsuse hinnangul positiivne ja vajalik samm.