Lauri Vitsut: Ühiskond ei tohiks käsitleda Veerpalu ja Aderit vangidena

 (82)
Lauri Vitsut: Ühiskond ei tohiks käsitleda Veerpalu ja Aderit vangidena
Andrus Veerpalu pressikonverentsil.Foto: Andres Putting

Mõned ühiskonnagrupid on hakanud Veerpalu ja Aderit käsitlema nagu vange, aga isegi vangidele jäävad nende põhiõigused alati alles.

Sportlaste seas ei vaibu pahameel SA Eesti Antidoping nõukogu liikme Kristjan Porti avalduste üle, milles ta kritiseeris Andrus Veerpalu ja Argo Aderi käitumist väidetavate dopinguvastaste reeglite rikkumise osas. Veerpalu ei tohtivat suusavõistlustel viibida ja Ader saalitreenerina töötada.

Sportlaskond ise ei soovi sellel teemal avalikult sõna võtta, kuna kardab EOK toetustest ilma jääda või langeda SA Eesti Antidoping kontrollrepressioonide ohvriks. Juristina on käesoleva loo autoril tulnud korduvalt anda õiguslik hinnang Andrus Veerpalu ja Argo Aderi võimalikule ühiskonnas aktsepteeritud käitumisnormide rikkumisele.

Meie põhiõigused ja kohustused on kirja pandud eelkõige Eesti Vabariigi põhiseaduses ja teistes rahvusvahelistes õigusaktides. Põhiseaduse § 19 kohaselt on igaühel õigus vabale eneseteostusele. Selle põhiseadusnormi abstraktseks sisuks on õiguslik vabadus, mis seisneb loas teha ja tegemata jätta seda, mida isik soovib.

Vabadus on väärtus iseenesest

Põhiseaduse § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Iga riive peab olema proportsionaalne ja rakendatavad abinõud peavad vastama soovitavale eesmärgile. Ei ole oluline, kas riive pannakse toime õigusakti või toiminguga, igal juhul vajab see põhiseaduslikku õigustamist.

Mõõdukuse kaalumisel tuleb arvestada, et vabadus on väärtus iseenesest. Mida intensiivsem on vabaduse kitsendus, seda tähtsamad peavad olema kitsendamise põhjused.

Eeltoodust johtuvalt ei saa me Andrus Veerpalul keelata viibimist avalikul üritusel ehk näiteks Otepää MK etapil. Samuti ei saa me keelata sportlasel Eesti koondise dressi kandmist ja seda juba ainuüksi asjaolul, et seda müüakse igas spordipoes ning riietumine on riietuja enda õigus. Lisaks ei saa me keelata Andrus Veerpalul suusatamist või sellega seotud oskusteabe edasiandmist ja seda enam, et seda tehti Eesti rahvuskoondise liikmetele.

Põhiseadusest tulenevalt ei ole võimalik keelata Argo Aderil tegeleda oma elukutse ja elatusallika teenimise ehk saalitreenerina spordiklubis Sparta töötamist (Aderi karistus on küll juba kantud). Ent juhul, kui leiaksime käesoleval juhul riivele põhjenduse, peaksime kompenseerima Argo Aderile elatusallika kaotusega seonduva kahju, millega isik ennast ja oma peret toidab. Kes seda kompenseerib, kas SA Eesti Antidoping, EOK või riik?

Lõpetuseks - mõned ühiskonnagrupid on hakanud Veerpalu ja Aderit käsitlema nagu vange, aga isegi vangidele jäävad nende põhiõigused alati alles. Seega, kui meil kästakse kellegi liikumisvabadust või vaba eneseteostust piirata - käsitletaval juhul teevad seda väidetavalt WADA ja FIS - siis ei pea meie seda põhjendamatut põhiõiguste riivet heaks kiitma.

Erinevalt ida pool asuvast naaberrahvast, kes kakluse puhul alati seljad koos hoiab, on eestlastel miskipärast alati kombeks omasid peksta. Ja kui siis see kannatanu, keda enne ülistasime, lõpuks maas lamab, siis virutame talle meedia kaudu veel kord jalaga, et ta kannatused suuremad oleksid. Minu jaoks on Andrus Veerpalu kangelane, kes on valanud higi ja verd oma rahva ning riigi nimel.