Kruuda peab tegema 100 tundi üldkasulikku tööd

 (93)
Oliver Kruuda
Foto: DELFI

Prokuratuur lõpetas Oliver Kruuda ebaseadusliku võsaraie kriminaalasja suurärimeest kohtu alla andmata. Oliver Kruuda peab tegema 100 tundi üldkasulikku tööd ja hüvitama keskkonnakahju.

Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et ebaseadusliku metsaraiet ja ehitusjäätmetega keskkonnasaastamist viidi Tallinnas Helbe tänaval läbi Oliver Kruuda korraldusel 2006. aasta augustist septembrini, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Riigi omandisse kuuluval reformimata maal tekitati ebaseadusliku metsaraiega keskkonnale kahju kokku summas 90 843 krooni. Ehitusjäätmetega risustati metsamaad 1589 ruutmeetri suurusel alal, millega põhjustati keskkonnale kahju 158 900 krooni väärtuses.

Prokurör pidas võimalikuks kriminaalmenetluse lõpetada kuna tegu on teise astme kuriteoga, millega küll tekitati keskkonnakahju, kuid selle teo tagajärjel ei halvenenud looduslik seisund pöördumatult. Samuti arvestas prokurör Oliver Kruuda isikut ning asjaolu, et ta oli nõus tekitatud kahju hüvitama.

„Oliver Kruuda on kriminaalkorras karistamata isik ja ta nõustus talle seatud kohustustega hüvitada lühikese aja jooksul tekitatud kahjud ning lisaks sellele teha suures mahus üldkasulikku tööd,“ selgitas prokurör.

Oliver Kruudal on kohustus tasuda selle aasta lõpuks riigituludesse ligikaudu 260 000 krooni ning üldkasulik töö peab olema tehtud 2008. aasta juuniks.

Kriminaalasi sai alguse läinud sügisel, kui Kruuda võttis ilma loata maha oma Nõmme kodumaja lähedal riigimaal kasvanud võsa.

Loe Ekspressist, mida oskas Kruuda asja peale kosta