KOVid said ühtse portaalilahenduse

 (11)
KOVid said ühtse portaalilahenduse
---

Siseministeeriumis valmis kohalikele omavalitsustele mõeldud ühtne sisuhaldussüsteem ja veebikeskkond, mis lihtsustab nii info sisestajate kui kasutajate elu.

Uus veebilahendus võimaldab nii lehekülje haldajatel kui omavalitsuse teenuseid kasutaval inimesel lihtsalt ja kiirelt teostada erinevaid toiminguid. Portaal on integreeritud riigiregistritega ja erinevate teenuste kasutamist kergendavad kasutajate andmetega eeltäidetud vormid.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul lähtuti teenusportaali väljatöötamisel põhimõttest, et info peab olema inimesele lihtsalt ja kiirelt leitav. “Portaal põhineb vabavaral. See lahendus on riigi seisukohalt otstarbekaim - nii kulutuste kontrolli all hoidmiseks kui edaspidise arendamise mõttes,“ rääkis Kiisler.

Uue süsteemi kasutuselevõtuga soovib riik suurendada kohalike omavalitsuste läbipaistvust ja kodanike kaasarääkimise võimalust.

Portaali pilootprojektiga saab tutvuda Viiratsi valla kodulehel. Teistel Eesti omavalitsustel on teenusportaaliga võimalik liituda testperioodi lõppedes alates 2011. aasta märtsist.

Teenuseportaal põhineb vabavaralisel suurettevõtetele suunatud sisuhaldustööriistal Liferay, mida kasutavad muuhulgas sellised tuntud ettevõtted nagu T-Mobile, Cisco ja Barclays pank.

Lahenduse väljatöötamist rahastati Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditega.