Kiri: Liitkem Ingerimaa Eestiga

 (76)

Suur osa soome-ugri rahvastest elab Vene riigi võimu all ja osal ei ole ka autonoomiat. Kuigi Venemaa kuulub ÜRO-sse ja tema eelkäija, NSV Liit, oli ka ÜRO-s — ja kirjutas isegi alla Atlandi hartale –, ei pea Venemaa ikkagi vähimalgi määral lugu sellest, et igal rahval on enesemääramiseõigus.

Mis on saanud meie hõimukaaslastest Venemaal? Teame, et osa rahvaid on peaaegu välja surnud või assimileerunud vene rahvusega ning Venemaa ei anna neile vabadust.

Putin lausus soome-ugri festivalil, et Venemaal on kohustus kaitsta vähemusrahvusi Venemaal ja selleks võiks NSV Liidu kogemustest õppida. Mina tean, et NSV Liit ei olnud põrmugi huvitatud vähemusrahvustest.

Kui Nõukogude Liitu (algset Nõukogude Venemaad) looma hakati, siis lubati suure suuga, et kõik rahvad saavad Venemaal vabaduse. Jama jutt. Alguses said nõukogude rahvad küll kogeda mõningast kultuuriautonoomiat, aga kui Stalin tuli võimule, siis hakati neid küüditama, hävitama jne.

Minu soov on, et meie sugulusrahvad saaksid omale suveräänse riigi. Ja kui mõne rahvuse esindajate arv on riigi tarvis liiga väike, siis võiks nad inkorpeerida lähima sugulusrahva riigi koosseisu, näiteks Karjala Soome ning Ingeri- ja Vepsamaa Eesti külge — või luua riik, kus elaks mitu erinevat soome-ugri rahvast, et riigi rahvaarv ei oleks liiga väike.

Me teame, et Venemaa ei suuda demokraatlikul viisil hoida seda suurt kunstlikul viisil tekitatud ühtsust. Seda ühtsust on võimalik hoida ainult range režiimiga. Aga minu arvates on Vene Föderatsioonil tund tulnud.