Kiri: ENPA president õhutab vaenu

 (71)

Mul on sellega seoses paar küsimust:

1. Kas van der Linden teab, kui palju inimesi elab Eestis ja kui palju neist on mitteeestlasi, kellega manipuleerib Vene propaganda?

2. Kas ta teab, kui palju venelasi elab Venemaal ja kui palju on Venemaa Eestist suurem?

2. Kas van der Linden teab, et Eesti jaoks lõppes Teine maailmasõda sisuliselt alles 1994 ning selle järelkaja pole senimaani vaibunud tänu asustuskolonistidele, keda ei huvita mitte inimõigused, vaid Eesti riigi hävitamine?

4. Kas ta teab, et mitte kellelgi mineviku sõduritest pole keelatud koguneda ning mälestada möödunut?

5. Kas ta on teadlik Venemaa kuritegudest peaaegu 60 aasta jooksul nii Balti riikides kui ka kogu Ida-Euroopas?

6. Kas ENPA president teab, missuguses suunas liigub tänane Venemaa ning millise tõsise ohu ees seisab Euroopa ja kogu maailm?

7. Millistest Vene kogukonna diskrimineerimise faktidest on ta teadlik või informeeritud? Kust pärineb tema informatsioon?

8. Miks õhutab van der Linden oma avaldustega rahvustevahelist vaenu Eestis?

Kui Rene van der Linden kavatseb hakata ENPA nimel Eestile ja eesti rahvale survet avaldama venelastele eriõiguste loomiseks, siis kavatseme mina ja mõned minu rahvuskaaslased kaevata ta inimõiguste kohtusse süüdistusega suuršovinismis ja katses hävitada euroliidu liikmesriigi iseseisvus. Sellele lisandub süüdistus katses taastada genotsiid eesti rahvuse suhtes ning rassiviha õhutamine euroliidu väikerahvaste kultuuri ja keele suhtes.

Ühtlasi teen ettepaneku tõstatada ENPA-s küsimus väikerahvaste Punase Raamatu loomise kohta ning debatt väikerahvaste õiguse üle säilitada oma kultuur ja keel.

Tundub, et üha enam teravamana tõuseb Euroopa Liidust väljaastumise küsimus ja võimalik pöördumine USA poole palvega eraldada meie rahvakillule maatükk nende territooriumil, sest meie rahva eksistents Balti regioonis on kujunenud Venemaa ja euroliidu suhetes segavaks teguriks.