Keelt peale sundida ei saa

 (9)

Kauksi Ülle, Sihtasutus Fenno-Ugria

Mina venelasi eesti keeles õppima ei sunniks, kuid neil peaks olema võimalus keel selgeks saada, kui nad tahavad.

Eesti riigis oludes peaksid nad saama kooli, kus neil oleks võimalus omandada keel ja kultuur sellisel tasemel, et Eestis toime tulla.

Ehk siis ei saa venelasi kuidagi sundida ümberrahvastuma. Neile peab jääma võimalus olla vene kõrgkultuuri kandjad kasvõi eraülikoolide pinnalt.

Soovi korral peaks nad seega saama venekeelse hariduse. Asju ei saa võtta Venemaa moodi ja hakata teisi rahvusi ahistama.

Eesti keelt paneb venelasi õppima majanduslik huvi – tööturul saavad hõlpsamini töökohti need, kes riigikeelt valdavad. Kui vene noor ei taha jääda töötuks, ja teda huvitab äri, siis õpib ta selgeks palju keeli.

Eesti on selline maakoht, kus edukas inimene peab mitmeid keeli valdama, seetõttu ei maksa teha ohvreid neist muulastest, kes ei suuda emakeele kõrval teist keelt ära õppida.

Täitunud on Rein Taagepera ennustus, et vene ladvik suunab oma lapsed eesti keelt vahele jättes kohe ingliskeelsetesse koolidesse ja võtab suuna Euroopa peale. See suund on neil eesti ladvikuga ühesugune.

Mis puutub Lõuna-Eesti koolides võru keele kohustuslikku õppekavasse võtmist, siis see aitaks võru keelt väärtustada. Eesti riik võlgneb selle võrukatele, sest võru keel on olnud kaua keelatud ja võru kultuuri on mitme sajandi jooksul tabanud genotsiid.

Teised Eesti regioonid peaksid võrukatelt õppima, kuidas oma kodukandi keelt ja kultuuri väärtustada ja noorte hulgas populaarseks teha.

Ajaloolisel Võrumaal leidub kindlasti koole, kes ei taha võru keelt kohustuslikuks teha ja neid ei tohiks selleks sundida.