Kas Venemaa täidab oma ülesandeid kapo kaudu?

 (57)
Kas Venemaa täidab oma ülesandeid kapo kaudu?
Foto: Ilmar Saabas

Avaldasin 20. augusti Delfi kommentaariumis avaliku kirja kapo peadirektorile Raivo Aegile, kus avaldasin pahameelt Kapo esindajate ütluste kohta ERRi uudistesaates. Kapo saatis mulle vastuseks neli meili, kaks nendest siiski ainult eelnevate meilide parandusteks. Avaldan järgnevalt kapo ametliku vastuse ja oma vastuse kapo selgitusele.

Kapo vastus avalikule kirjale:
„Hr Jüri Toomepuu
Teie 20.08.2009
Meie 25.08.2009 nr T-223

Austatud hr Toomepuu
Kaitsepolitseiameti komissar Andres Kahar andis 19. augustil 2009 Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudistesaatele Aktuaalne Kaamera kommentaari seoses hr Tiit Madissoni kavaga taasluua Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, mille kodulehe aadress ja ka sisu võimaldavad loodavat parteid otseselt siduda natsionaalsotsialismiga (http://www.natsionaalsotsialism.ee/ersp/?page=1).

Komissar A. Kahari poolt Kaitsepolitsei seisukohti edastav osa ERRi uudistes oli:

Kuna Eestis on demokraatliku riigina ka poliitiline tegutsemisvabadus, siis kaitsepolitsei uue erakonna loomisse sekkuda ei saa.
“Väga raske on aru saada, milline inimene, kes ennast peab rahvuslaseks, ütleme eestlaseks, saab siduda rahvusluse ja Eesti riigi iseseisvuse idee natsionaalsotsialismiga. See on iseenesest mitte ainult kaitsepolitseile, vaid ka enamikule inimestest täiesti arusaamatu,” sõnas kaitsepolitsei komissar Andres Kahar.
Esialgu ei näe kaitsepolitsei loodavas erakonnas Eesti riigi vastase tegevuse ilminguid.

Neis sõnumitest ei ole kuidagi võimalik välja lugeda Teie poolt kaitsepolitseile ja komissar Kaharile ette heidetut: sõnavabaduse piiramist, vabadussõjalaste seostamist natsionaalsotsialismiga, samuti ei vihjata kellegi „karvasele käele“. Ka Eesti ajaloo kohta laimu levitamist on võimatu A. Kahari öeldust leida.

Selguse huvides olgu aga veelkord ära öeldud, et Kaitsepolitseiameti ülesanne on tagada Eesti Vabariigi Põhiseadusliku kord. See tähendab ka sõnavabaduse tagamist, sest on ju sõnavabadus kõigi Eesti elanike põhiseaduslik õigus.

Samuti ei saa me kuidagi heaks kiita tegevust, mis annab alust seostada Eesti sõltumatut omariiklust ja rahvuslust natsionaalsotsialismiga. Nagu Teie kirjast nähtub, oleme Teiega selles osas ühel meelel.

Lugupidamisega
Arnold Sinisalu
Politseidirektor

P.S. Kahetsusväärsel kombel sattus ennist saadetud vastuse eelviimasesse lausesse sisse viga. Käesolevas vastuses on see parandatud. Vabandan segaduse pärast.“

Minu vastus kapo selgitusele.

„Lugupeetud hr. Arnold Sinisalu,
Vabadussõjalasi üritab tõesti natsionaalsotsialismiga siduda loodava partei internetileht, mitte kapo inspektor Kahar. Ma vabandan, et ma seda temale ette heitsin.
Saaksin Teie selgitusi aga tõsiselt võtta ainult siis, kui see sisaldaks kõik uudistes avaldatud kapo ametnike ütelused uue partei loomise kohta, niihästi kaamera ees kui väljaspool kaamerat.

Nagu ütlesin oma avalikus kirjas, tekitas minus pahameelt tekst “Nii ERSP endiste juhtide kui ka kaitsepolitsei hinnangul on loodava partei ideoloogiline liin taunitav.” Kapol pole mingit juriidilist ega moraalset õigust selliseks taunimiseks.

Veelgi labasem on kapo üritus mõjutada avalikku arvamist uudistes tsiteeritud ütelusega: „Samuti on kapo hinnangul täna veel vara öelda, kas uue erakonna loomise üritusega tahetakse lihtsalt Eesti mainet kompromiteerida ning kas selle taga võib näha ka Venemaa karvast kätt.“

Olen igatahes rõõmus teadmises, et kapole ega politseile ei tekita pahameelt, kui ma avalikult teatan, et on veel liiga vara öelda, kas kapo on reeturlik ja Eesti riigi ning eestluse vaenulik organisatsioon ning kas Venemaa karvane käsi täidab oma ülesandeid peamiselt kapo kaudu, põhinedes järgmistel faktidel:

*Ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal võttis kapo teenistusse kümmekond endist KGB agenti, kellest mitmed olid tollal isegi Vene kodanikud. Nagu teame oli KGB äärmiselt kuritegelik, Eesti Vabariigile äärmiselt vaenulik organisatsioon, kes kiusas, piinas, tappis, küüditas ja hävitas palju süütuid eestlasi ja oli Stalini eestlastevastase genotsiidipoliitika peamine täidesaatja.

*Ajakirjanduse andmetel oli Kapo endine peadirektor Jüri Pihl okupatsiooniaegne KGB usaldusisik, kes saadeti õppima Leningradi erikooli kursustele, et täita KGB ülesandeid olümpiamängude väliskülaliste jälitamiseks ja kes töötas muuhulgas ka inturisti Viru hotelli eriteenistuse ülemana, tegeledes KGB ülesannetes peamiselt väliskülaliste vastu suunatud salajase jäliltustegevusega. Samuti oli ajakirjanduse andmetel Pihl see, kes andis Eesti riigi reeturile, Vene agent Simmile riigisaladuste loa, kusjuures Pihli tihedad seosed Simmiga jäid uurimata, kuna Pihli abikaaa Lavly Lepp määrati Simmi riigireetmise uurimiste juhiks.

*Ajakirjanduse andmetel oli praegune kapo peadirektor Raivo Aeg okupatsiooniaegne Kingissepa rajooni siseasjade osakonna ülema asetäitja poliitilise kasvatuse alal. Selle Eesti Vabariigi julgeolekule tähtsa fakti on ta oma ametlikust elulookirjeldusest välja jätnud.

Ei ole igal juhul liiga vara öelda, et Eesti politsei on seadusevastane organisatsioon, kuna see rikub ise seadusi. Teatavasti keelas politsei, seadusevastaselt, ühel rahulikul kodanikul Eesti Vabariigi lipu kandmise Eesti Vabariigis ja kasutas ta vastu koguni vägivalda. Samuti on Eesti Vabariigi politsei võtnud seadusevastaselt ametissse mitusada politseinikku, kes ei valda eesti keelt seaduses sätestatud määral. See seaduserikkumine kestab tänaseni.

Loodan, et eelnev aitab Teil paremini aru saada, et tehtud vigade pooltõdedega selgitamine võib kapo mainet rohkem kahjustada kui vigade aus tunnistamine ja nendest tulevikus hoidumine.“