Kas ja kuidas on töövõimereform sinu töövõimet muutnud?

 (35)
Jaga oma lugu!
Teerull ja puuetega inimesed Toompeal
Töövõimereform ja selle meeleavaldus ToompealFoto: Heiki Rebane

Alates jaanuarist, kui varasemaid töövõimetuspensionäre hakati hindama töövõimereformiga muudetud süsteemi järgi, on uute hindamisotsuste kohta esitatud 377 töövõime hindamise vaiet. Päevalehes sõnas nägemispuuetega inimeste keskliidu juhi Sülvi Sarapuu, et nende liit kuuleb üha uutest hindamisotsustest, mis nimetavad endised töövõimetuspensionärid üleöö töövõimelisteks. Hinnanguliselt kolmandik endisi töövõimetoetuse saajaid seda pärast uut hindamisotsust enam ei saa. Pärast otsuse teadasaamist jäävad nad omapäi ja tihti ilma ka igasugusest toetavast teenusest või koolitustest, mida vaegnägijatele niigi harva korraldatakse. Hea lugeja! Jaga meiega oma lugu, kus ka sinu töövõime pärast töövõimereformi on muutunud? Mis on toodud põhjuseks? Kuidas on see senist elukorraldust muutnud? Jaga oma lugu ja mõtteid aadressil rahvahaal@delfi.ee või kommentaariumis!