JUHTKIRI: President Ilves, seda seadust ei saa välja kuulutada!

 (182)
JUHTKIRI: President Ilves, seda seadust ei saa välja kuulutada!
Foto: Ilmar Saabas

Kahekordse Eesti pressivaenlase, justiitsminister Rein Langi ministeeriumis võrsunud ennetavate trahvide seadus on riigikogus valitsuskoalitsiooni ja Marek Strandbergi häältega heaks kiidetud. Meie lootus on president.

Vaid Toomas Hendrik Ilves, endine ajakirjanik ning vaba maailma kasvandik, võib seaduse jõustumist takistada, keeldudes seda alla kirjutamast. Delfi seisukoht on, et kui Ilves on säilitanud midagigi neist väärtustest, millele tugineb lääneriikide demokraatia, siis oma allkirja põhiseaduslikke vabadusi ohustavale seadusele ei anna.

Head lugejad, ärge saage 25. novembril riigikogus vastu võetud seaduseelnõu 656st (täpsema nimega “Ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seadus”) valesti aru. Reformierakond ja IRL koos oma erakonna põhimõtted hääletusel hüljanud Marek Strandbergiga püüavad seadust esitleda kui kollase ajakirjanduse ohjeldamise ning tavakodanike kaitse seadust. See ei ole tõsi.

Seadus näeb ette, et “isiku au teotamise, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga või ebaõigete andmete avaldamisega, /-/ eest mittevaralise kahju hüvitise määramisel võib kohus /-/ arvestada vajadust mõjutada kahju tekitajat hoiduma edasisest kahju tekitamisest /-/.“

Kusagil ei piirata seaduse rakendamist vaid kollase meediaga või ajakirjandusega üleüldse. Ebakohase väärtushinnangu andjaks võib poliitik näiteks nimetada pensionärist piketeerija. Tööandja aga saab niimoodi sildistada JOKK-süsteemiga töölt minema puksitud töövõtja, kes oma muret avalikult kurdab.

Sõnavabaduse Mustal neljapäeval heaks kiidetud seadus viib Eesti mitu sammu lähemale võimukandjatele mugavale vaikivale ühiskonnale. Ühiskonnale, kus kõlama jääb vaid see sõnum, mida edukad edastada tahavad. Ülejäänutele aga saatsid 51 riigikogulast eile sõnumi: loe oma raha enne üle, könn, kui mind kritiseerima tuled!