JUHTKIRI: Naisepeksjatele karmimad paragrahvid

 (82)
JUHTKIRI: Naisepeksjatele karmimad paragrahvid
Foto: Ester Vaitmaa

Perevägivald on olnud läinud suve kuum teema sellest hoolimata, et ühtki Aivar Pohlaku skandaali taolist juhtumit ei ole avalikult rapitud. Seda tänu Eesti Päevalehes avaldatud artiklile, mis paljastas, et paljudel juhtudel ei anta kohtu alla isegi korduva koduvägivalla järel naise tapnud mehi.

Eilsest on meil aga uus koduvägivallaskandaal, "juhtum Sildmäe".

Toomas Sildmäe on lugupeetud mees, endine majandusminister, keda president iseseisvuspäeva vastuvõttudele kutsub ning Hispaania riik aukonsuli tiitliga pärjab. Seda isegi pärast maikuist roolijoobes vandaalitsemist ning Eesti Autospordi liidu esimehe kohast ilmajäämist.

Ükski perevägivallajuhtum ei ole väärt summutamist ning õiguskaitseorganite möödavaatamist. Eriti ei vääri naise-, lapse- või mehelöömine seda juhul, kui see sünnib meie edukate, kuulsate ja rikaste kodudes. Inimestel, keda on ühiskondlikult - veelgi enam, rahvusvaheliselt - usaldatud, on kõrgendatud vastutus oma käitumise pärast ka koduseinte varjus.

Delfi mõistab hukka igasugused katsed veeretada vastutust perevägivalla pärast nn nõrgema soo kaela. Väited, et naised ise kutsuvad end peksma oma suurema sõnaosavuse ning provotseeriva käitumisega, ei ole sellest sajandist.

Vägivald teise inimese vastu ei ole õigustatav millegagi, ei verbaalse tüli ega alkoholijoobega. Näägutamisele võib vastata näägutamisega või vajaduse korral uksest välja jalutada. Löömine või muu vägivald on alati häbiväärne tegu, kuid mitte ainult. See on ka kriminaalkorras karistatav.

Seotud lood:

Kodu- ning perevägivald on Eesti vabariigis nii tihtiesinev, kuid harvakaristatav nähtus, et hoolimata justiitsminister Rein Langi vastuseisust peab Delfi vajalikuks perevägivalla kandmist karistusseadustikus eraldi paragrahvi alla.

Vägivald oma lähedaste suhtes peab olema karistatav vägivallana raskendatud asjaoludel. Delfi leiab, et sellisel puhul peaksid kohtud välistama tingimisi karistuse ning kohest šokivangistust määrama hakkama. Sõltub juhtumist, kas see tähendab reaalset vanglakaristust või hoopis haiglaravi.