Jaak Juske: Harku maamaksu hind on lapsed

 (79)
Jaak Juske: Harku maamaksu hind on lapsed
Foto: Andres Putting

IRLi kuuluvad Ken-Marti Vaher ja Urmas Reinsalu avaldavad 6. detsembril Delfis ilmunud artiklis arvamust, et Tallinn võiks järgida Harku valla eeskuju ning kaotada linnas maamaksu. IRLi juhid vaikivad aga teadlikult maha piinliku asjaolu, et samal ajal maamaksu kaotamisega tõuseb lasteaia kohatasu Harku vallas ligi 40 protsenti.

Harku vallavolikogu võttis hiljuti vastu otsuse, mille kohaselt tõuseb lasteaia kohatasu uuel aastal seniselt 435 kroonilt 652 kroonile. Tallinnas on lasteaia kohamaks vaid 348 krooni kuus. Nii jääb see ka uuel aastal.

Ühel valitsuserakonnal on linnale lihtne maamaksu kaotamisest rääkida, kuivõrd on maamaks tõesti kohalik, mitte riiklik maks. See on üks põhilisi makse, mille abil tagatakse näiteks uute teede ehitus linnas, korrashoid ning transport.

Harku vallavanem on tunnistanud usutluses ajakirjanikega, et nende prioriteet ei ole lasteaiad ning et iga kodanik peab tegema ise valiku, kas jääda Tallinna, kus lasteaia kohamaks on väga odav või minna Harku valda ning maksta oluliselt kõrgemat lasteaia kohatasu, mis kompenseerib maamaksust vabanevat raha.

IRLi poolt juhitud Harku vald ei ole ainus näide ülikõrgest lasteaia kohatasust. Veel kõrgem lasteaia kohatasu kehtestati Viimsi vallas IRLi võimuloleku ajal – 870 krooni lapse kohta kuus, mis on ka kõige kõrgem lubatud määr.

Kui riik 2009. aasta alguses külmutas sotsiaaldemokraatide poolt algatatud 1,4-miljardilise üleriikliku programmi „Igale lapsele lasteaiakoht“, pidid just kohalikud omavalitsused paljuski üle võtma riigi kohustused lasteaedade rahastamisel. On mõistlik, et riik juhendab ning teeb ettekirjutusi linnadele ja valdadele, kuidas paremini lasteaedasid rahastada ning juhtida. Kuid seda saab teha üksnes siis, kui ka riik ise panustab lasteaedade arengusse.

" "
Kuna Tallinna elanike osakaal moodustab reaalselt 1/3 kogu Eesti elanike arvust, ei ole Tallinnal võimalik tõsta lasteaia kohatasu 50 protsenti, kuna arvestama peab kõikide elanikega, mitte ainult Harku valla suurmaaomanike huvidega.

Paljuski liigagarate ametnike tõttu on avalikkuse ette jõudnud uudiseid, nagu oleks Tallinn kärpinud lasteaedade tegevuskulude rahastamist. Tõde on hoopis vastupidine: 2010. aastal on lasteaedade tegevuskulude rahastamine tõusnud Tallinnas 2 miljoni krooni võrra ning tõuseb uuel aastal veel vähemalt 5 miljoni krooni võrra. Seega on Tallinn alustanud lasteaedade tegevuskulude eelarve kriisieelset taastamist. Ka hüvitab pealinn lasteaedadele vaesemate perede lasteaia kohamaksu vabastusega kaasneva kulu.

Keskmine Harku valla elanik peab hetkel tasuma 1200-1300 krooni aastas maamaksu ning alates jaanuarist 2011 peab tasuma lasteaia kohatasu 11 kuu pealt 7172 krooni (millele lisandub toiduraha), ja seda ainult ühe lapse pealt. Võrreldes seda vastavate näitajatega Tallinnas, tahaks tõsiselt küsida, kes on need inimesed, kes usuvad, et Harku vald teeb Eestile maamaksu kaotamisega heateo.

Nimelt peab keskmine Tallinna lapsevanem praegu maksma kohatasu 3828 krooni 11 kuu pealt. Seda on kaks korda vähem kui hetkel Harku vallas ning ligi 3 korda vähem kui Viimsi vallas.

Tallinnasse või Harkusse kolivaid noorperesid ei saa karistada täiendavate maksudega. IRLi poolt propageeritud maamaksuvabastuse maksavad kinni kõik elanikud teisel moel. Seega on tegu mõttetu populistliku loosungiga, mida kohalikud omavalitsused ei saa tõsiselt võtta. Kuna Tallinna elanike osakaal moodustab reaalselt 1/3 kogu Eesti elanike arvust, ei ole Tallinnal võimalik tõsta lasteaia kohatasu 50 protsenti, kuna arvestama peab kõikide elanikega, mitte ainult Harku valla suurmaaomanike huvidega.

Harku valla maamaksu kaotamise idee ei ole juhuslikult ajastatud. Tulemas on ju riigikogu valimised ning valimisedu saavutamiseks astuvad vallajuhid populistlikke samme, mille tulemuseks on väikelastega perede maksukoormuse tõstmine. Tallinn seda teed ei lähe.