Isamaa suunad eurovalimistel: eraldame Tallinna, et suunata Euroopa vahendeid maapiirkondadesse

 (24)
Lisatud nimekiri!
Isamaa suunad eurovalimistel: eraldame Tallinna, et suunata Euroopa vahendeid maapiirkondadesse
Foto: Jaanus Lensment

Isamaa kinnitas täna Euroopa parlamendi nimekirja ning valimiste põhiteesid.

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul peavad Eesti esindajad julgelt seisma Euroopa ühiste seisukohtade kujundamisel just Eesti huvide eest. „Euroopa koostöö on Eesti huvides, kuid ühisosa otsides ei tohi unustada enda huvisid kaitsta. Peame pingutama Euroopa väärtusruumi säilimise eest ning selle keskmes on Euroopa kultuuri- ja vaimupärandi väärtustamine ning kontrollitud migratsioonipoliitika,“ ütles Sester.

Sester rõhutas, et Isamaa näeb Euroopa Liitu rahvusriikide liidu mitte liitriigina. „Rahvusriikide Euroopa Liidu kestmine ja koostöö on parim Eesti turvalisuse ja jõukuse tagaja.“

Ta lisas, et Isamaa jätkab oma senist poliitikat ja erilist tähelepanu pööratakse Euroopa välis- ja kaitsepoliitikale. „Isamaa programm ja valimisnimekiri näitavad, et meie jaoks on oluline ELi liikmesriikide koordineeritud kaitse- ja välispoliitika. Selle tagamisse on oluliselt panustanud Tunne Kelam, kes on Euroopa Parlamendi suurimas fraktsioonis EPPs seisnud ka selle eest, et Euroopa riigid seisaksid ühtselt vastu Venemaa agressioonidele.“

Seotud lood:

Sesteri sõnul toetab Isamaa tõhusat koostööd liikmesriikide majandushuvide ning digitaalse tehnoloogia arendamisel: „Selle eelduseks on inimeste võrdsed õigused ja Eesti kodanike õigus õppida, töötada ja reisida samadel tingimustel teiste Euroopa riikide kodanikega.“

Isamaa esinumbri Riho Terrase sõnul vajab Euroopa Liit oma liikmete vahel tõhusamat kaitsekoostööd. „Euroopa naabrus, olgu siis idast või lõunast, aga ka laiem julgeolekupilt, seavad meie ette hulgaliselt ohte ja väljakutseid. Viimaste aastate jooksul on Euroopa Liit üha enam panustanud kaitsesse, kuid kindlasti lubavad võimed ja võimalused veelgi enamat. Euroopa Liit ja NATO täiendavad teineteist, kaitstes üheskoos meie väärtusruumi,“ ütles Terras.

Helir-Valdor Seeder rõhutas, et Isamaa kaitseb Euroopas Eesti rahvuslikke huve. „Meie kõigi huvides on, et Euroopa Liit arvestaks riikide eripäradega ning jääks rahvusriikide liiduks. Seda mõistavad kõige paremini akadeemikud ja Eesti haridus- ning kultuurieluga igapäevaselt tegelevad inimesed. Just seetõttu kandideerivad Isamaa nimekirjas Mihhail Lotman, Tõnis Lukas ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits,“ ütles Helir-Valdor Seeder.

Seeder lisas, et nimekirjas on ka noori uusi tulijaid. „Meie ridades kandideerib Eesti esimene ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa, kes on oma töös keskendunud ennekõike keskkonna- ja noortepoliitikale.“

ISAMAA kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel 2019:

1. Riho Terras (endine Kaitseväe juhataja, kindral)

2. Jüri Luik (kaitseminister)

3. Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Riigikogu liige)

4. Tõnis Lukas (Tartu Kutsehariduskeskuse direktor)

5. Mihhail Lotman (semiootik, Tallinna Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli vanemteadur)

6. Kätlin Kuldmaa (Isamaa Noortekogu liige, endine Eesti ÜRO noordelegaat)

7. Tarmo Kruusimäe (Riigikogu liige)

8. Urmas Reinsalu (justiitsminister)

9. Tunne Kelam (Euroopa Parlamendi liige)

ISAMAA 10 põhiteesi 2019 Euroopa Parlamendi valimisteks

ISAMAA KAITSEB EUROOPAS

…Eesti rahvuslikke huve. Eesti esindajad peavad julgema seista Euroopa ühiste seisukohtade kujundamisel just Eesti seisukohtade eest. Eesti huvides on vajalik Euroopa praktiline koostöö kuid selleks peab Eesti olema mõjukas ja mitte kartma oma huve esindada.

… rahvusriikide huve. Näeme Euroopa Liitu kui suveräänsete rahvusriikide liitu, mitte liitriiki. Me ei toeta aluslepingute muutmist liikmesriikide pädevuste piiramiseks. Tsentraliseerimine ei ole lahendus. Lahendus on võrdsete riikide koostöö.

… iseotsustuse õigust rändeküsimustes. Euroopa piirid peavad ebaseaduslikku rännet tõkestama.

… Eesti inimeste võrdseid õigusi Euroopas õppida, reisida ja töötada.

… efektiivsemat Euroopa Liitu. Oleme vastu üleliigsele bürokraatiale. Koos Euroopa Rahvapartei partneritega tühistame 1000 bürokraatlikku reeglit, mis piiravad meie ettevõtlust.

… Euroopa Liidu riikide tõhusamat kaitsekoostööd. Selleks toetame koostööd USAga, Venemaa agressiooni tõrjumist sanktsioonidega, Euroopa Liidu kõigi riikide NATO liikmelisust ja Euroopa Liidu liikmesriikide kaitse koordineeritud ja toetatud arendamist.

… kaupade ja teenuste ausa vaba turu arendamist. Eesti ettevõtjad peavad saama siseneda teiste riikide turgudele ja meie inimeste sissetulekud peavad kasvama.

… väärtusruumi säilimist, et kaitsta rahvaste ajalooga kujunenud elulaadi. Selleks on oluline immigratsiooni ohjamine, traditsioonide austamine ja euroopaliku kultuuri- ja vaimupärandi väärtustamine ning edasi andmine järeltulevatele põlvedele.

… tõhusamat koostööd Euroopa riikide majandushuvides. Seda nii energeetikas, transpordi vallas kui innovatsiooni, robootika ning digitaalse tehnoloogia arendamisel, et Euroopa oleks maailmas konkurentsivõimelisem.

… piirkondlikult Eesti ühtlasemat arengut. Eelistame Euroopa Liidu rahaliste vahendite suunamist ennekõike väljapoole Tallinnat ning maapiirkondadesse, et Eesti areneks ühtlasemalt.