INTERAKTIIVNE TEEKAART | Vaata täpselt järele, kus ja kui kaua sellel suvel teid ehitatakse

 (7)

Klõpsa kaardile märgitud teelõikudel ja vaata täpselt järele, kus, millal ning mis teetöid sellel suvel üle Eesti tehakse. Samuti saab kaardilt teada, kui palju meie teid tänavu ägedamaks ehitatakse!

Maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa selgitab, et ka Eestis keskendutakse tee-ehituse võtmeobjekte valides ja investeeringuid tehes TEN-T võrgustikku kuuluvate suurte teede ehitamisele, ent tähelepanuta ei jää ka teised teed. Ehitusobjektide nimekirja koostamisel arvestatakse üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ põhimõtetega ja Vabariigi Valitsuse otsustega.

„Nii rahvusvahelise kui ka Eesti-sisese liikluse parema korraldamise seisukohast on eelistatud investeeringud TEN-T võrgustikku kuuluvatel suure liiklussagedusega teedel, eelkõige Tallinna–Narva, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa, Tallinna–Pärnu–Ikla maanteedel ja Tallinna ringteel,” räägib Raido Randmaa.

„Objektide valikul lähtutakse maantee liiklussagedusest, sh koormussagedusest, teekatte seisundist, liiklusohutuse tasemest, samuti mõjust maakasutusele ja keskkonnale. Viimaste all hinnatakse nii mõjusid piirkonna elanikele kui ka ettevõtlusele.”

Seotud lood:

VAATA JA LOE LISAKS:

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.