Inara Luigas: Koduomanikke saab armastada ka teisiti

 (36)
Inara Luigas
Foto: Ilmar Saabas

IRLi ja Reformierakonna arvates on koduomanike maamaksudega koormamine mitte ainult ebanormaalne, vaid ka ebamoraalne. Nii vähemalt seisab koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu seletuskirjas.

Et väärtustada koduomanikuna olemist, soovivad võimuerakonnad vabastada koduomanikud maamaksust tiheasustusega aladel 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses. Kui see seadusemuudatus ei vähendaks kohalike omavalitsuste tulusid, oleks ka Keskerakond sellele seaduseelnõule rohelist tuld näidanud. Ja kuna täna on ka parandusettepanekud välistatud, jääb üle teha paranduspakkumisi seaduse täiendamiseks meedia vahendusel.

Üks võimalus kodaomanikele head meelt valmistada ilma valdade-linnade eelarvet lõhkumata on järgmine:
Kohalikud omavalitsused arvutavad nii või teisiti Maksu-ja Tolliameti (MTA) jaoks välja maksmisele mineva summa. Kui MTA lisab arvutuse programmile väikesed detailid, võimaldab see eraldi välja tuua koduomanike maamaksuvabastuse summa suuruse 0,15 ja 2,0 ha osas. Seega on poolülesannet juba lahendatud.

Edasi saadab MTA kohalikelt omavalitsustelt laekunud andmete põhjal maakasutajatele maamaksuteated, mille alusel tehakse kodaniku poolt makse ja mis jõuab kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Just sinna, kuhu ta peabki jõudma. Teise arvutusliku osa, ehk siis koduomaniku vabastatud maamaksuosa summa suuruse saadab MTA rahandusministeeriumile, kes rehkendab sendi täpsusega kompenseeritava summa iga kohaliku omavalitsuse kohta ja saadab kohaliku omavalitsuse arvelduskontole sihtotstarbelise raha.

Kohaliku omavalitsuse raamatupidaja teeb igale koduomanikule avalduse alusel kande tema arvelduskontole. Loogiline on see, et nii maakorraldaja kui ka raamatupidaja saavad tehtud lisatöö eest ka riigipoolset tasu. Selline teguviis ja kompenseerimise mehhanism oleks tõeline riigipoolne abi koduomanikele, sealjuures jääks kohalike omavalitsuste tulubaas puutumata.

Lisan veel juurde, et kindlasti peaks koduomanikele maamaksu hüvitama avalduse alusel, sest paljudele meist peab jääma võimalus seda soodustust mitte kasutada. See oleks võimalus heategevuseks – toetada kohaliku omavalitsuse eelarvet, millest tehakse toetusi suurperedele või eluraskustesse sattunud tavakodanikele. Ka administreerimise seisukohast oleks see odavam, läbipaistvam ja lihtsam. Ja mis kõige enam, nii saab praegune valitsus näidata tõelist armastust koduomanike vastu.

Keskerakondlane Inara Luigas on riigikogu rahanduskomisjoni liige.