Ground Master 403 radar näeb sadade kilomeetrite kaugusele

 (45)
Radarisüsteem Ground Master 403
Radarisüsteem Ground Master 403Foto: kaitsevägi

Õhuseiredivisjoni uusim radarisüsteem on Prantsusmaal toodetud Ground Master, mida võib nimetada esimeseks selle klassi digitaalradariks maailmas.

Ämaris paiknev Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mille ülesanne on Eesti Vabariigi õhuruumi ja selle lähiümbruses lendavate objektide avastamine ja identifitseerimine. Oma töös kasutab õhuseiredivisjon kõiki üksuse kasutuses olevaid seire- ja sidevahendeid, olles seeläbi osaks NATO integreeritud õhukaitsesüsteemist NATINADS.

Õhuseiredivisjoni tööd kaitseväes ei saa alahinnata, mistõttu on olemasolevate radarisüsteemide haldamine ja uute rajamine riigikaitse seisukohalt äärmiselt oluline. Täna on kaitseväel kasutusel mitmete erinevate tootjate süsteemid, kuid laias laastus jagunevad radarid tüübi järgi passiivseteks ja aktiivseteks.

Alates 2004. aastast on Eestis kasutusel Tšehhis ehitatud VERA-E nime kandvad passiivradarid, mille tööpõhimõte seisneb näiteks lennukite raadiosidest tulenevate signaalide mõõtmises. Kuna passiivradarid ise midagi välja ei kiirga, on vastasel neid keeruline avastada ning on seeläbi sobilikud varjatud sõjategevuses. Passiivsüsteemide kasuks räägib ka kiirus, kuna “pilt” uueneb lausa korra sekundis, kuid seda kõike eeldusel, et vaadeldaval territooriumil asub objekt, mis saadab välja raadiosignaale.

Esimene kaugmaaradar püstitati Eestis aga juba 2003. aastal. Tegemist oli Lockheed Martini TPS-77 tüüpi kolmemõõtmelise kaugmaaradariga, mis erineb sama ettevõtte FPS-117 mudelist selle poolest, et kogu radarikompleks on kergesti transporditav. TPS-77 seati üles Kellaverre, kust see on võimeline tuvastama liikuvaid objekte kuni 450 kilomeetri kauguselt ja 30 kilomeetri kõrguselt. Ühtlasi tõusis Kellavere radari kasutuselevõtuga õhuseire kvaliteet kõikides Balti riikides, kuna see kuulub BALTNET süsteemi koosseisu, mille abil koondatakse kolme riigi seireandmed ühtseks tervikuks.

Seotud lood:

Suurest tegevusraadiusest hoolimata on alati kasulik omada tagavaraplaani juhuks kui olemasolev radarijaam peaks tehnilise rikke või mõne loodusjõu tõttu rivist välja minema. Seda mõtet kajastab ka kaitseväe arengukava ning nõnda hankis Eesti riik 2010. aastal endale kaks täiendavat radarisüsteemi. Hange toimus seejuures ühes Soomega, kes soetas endale 12 samasugust Ground Master 400 radarit.

Balti riikide moodsaim

Ground Master 403 on Prantsusmaal Thales Raytheon Systems’i poolt toodetud mobiilne 3D õhuseireradar, mis võimaldab õhuobjektide avastamist kuni 470 kilomeetri kauguselt ja 30 kilomeetri kõrguselt. Uue radari tõhusust suurendab oluliselt seegi, et Ground Master 403 võib töötada nii statsionaarselt radoomi all, maapinnal või veoautole tõstetult.

Lisaks iseseisva kaitsevõime suurendamisele on Ground Masteritel suur roll NATO integreeritud õhukaitsesüsteemi eelhoiatusvõimekuse tõstmises. Hetkel Balti riikide moodsaim ja seejuures ainuke mobiilne keskmaa õhuseireradar vastab NATO standarditele ning ühildub seeläbi kõikide alliansis kasutusel olevate õhukaitsesüsteemidega.

Suurim erinevus siiani kasutusel olnud radaritega on mobiilsus, mis teeb võimalikuks Ground Masteri hõlpsa liigutamise. Samuti on tegemist põlvkonna võrra uuema süsteemiga, mis omab mitmeid tehnilisi uuendusi. Näiteks kuulub Ground Masteri koosseisu lisaks primaarradarile ka sekundaarradar, mida saab kasutada ka tsiviillennunduses. Samas on tsiviillennundusele oluline näha ka primaarradari pilti juhuks kui lennuki transponder ei peaks mingil põhjusel töötama.

Vabariigi aastapäeva paraadil esmakordselt avalikkusele ette toodav Ground Master 403 hakkab kuuluma ühtsesse NATO integreeritud õhukaitsesüsteemi ja sellega täidetakse nii NATO kui ka rahvuslikud radarkatte nõuded Lääne-Eesti piirkonnas ja rahvusvaheliste vete kohal.

Ajateenija, kellele pakuvad erinevad radarisüsteemid huvi, võib jätkata oma teenistust õhuseiredivisjonis kas side- ja sensorsüsteemide hooldusspetsialisti, õhuseirespetsialisti või relvasüsteemide spetsialistina. Oluline on see, et olemas oleks elav huvi valdkonna vastu ning tehniline ettevalmistus side-, IT- või navigatsiooni erialal. Kuna radaripostide koosseisu kuuluvad tegevväelastest allohvitseride ametikohad, on oluliseks eeliseks kindlasti ka ajateenistuse jooksul läbitud nooremallohvitseride kursus.

Valmistaja: Thales Raytheon Systems
Valmistajamaa: Prantsusmaa
Tootmisaasta: 2011
Tüüp: Mobiilne 3D õhuseire radar
Mass: 10 t
Pikkus: 6,06 m
Laius: 2,44 m
Kõrgus 2,44 m
Pöörlemiskiirus: 10 p/min

Primaarradar: GM 403
Ulatus: 470 km
Asimuut: 360°
Kõrgus: 0-30km

Sekundaarradar: TSA 3521
Ulatus: 400 km
Asimuut: 360°
Kõrgus: 0-30 km

Väljatõste: Ground Master 403 on Prantsusmaal Thales Raytheon Systems’i poolt toodetud mobiilne 3D õhuseireradar, mis võimaldab õhuobjektide avastamist kuni 470 kilomeetri kauguselt ja kuni 30 kilomeetri kõrguselt.