GRAAFIK | Kui palju on sinu valimisringkonnas inimesi, keda sagedasemad valimislubadused puudutavad?

 (17)

Riigikogu valimiste eel koostas statistikaamet kõige sagedasematele valimislubadustele toetudes ülevaate Eesti valimisringkondade elanikest.

Teemade valikul keskenduti lubadustele, mis on erakondade valimisprogrammides ja ka valimiskampaanias rohkem tähelepanu saanud: sissetulekud, pensionäride ja laste osatähtsus rahvastikus, pere- ja rahvussuhted, transport ning elanike üldine heaolu ja tervis.

Sissetulekud ja rahulolu

Sissetulekute võrdluses on näha, et suurima sissetulekuga valijad elavad Harju- ja Raplamaal, kus palgatöötaja 2017. aasta kuu keskmine brutotulu oli 1314 eurot. Järgnevad Tallinnas asuvad valimispiirkonnad ja Tartu linn. Vaid kahes ringkonnas: Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis jäi kuu keskmine brutotulu siis alla 1000 euro.

Lisaks sissetulekutele on huvitav vaadata ka seda, kuivõrd rahul on inimesed oma rahalise olukorraga. Ootuspäraselt on rahulolu oma rahalise olukorraga kõige madalam samades ringkondades, kus ka sissetulekud olid kõige madalamad. Nii Kirde- kui Kagu-Eestis anti rahulolu hinnanguks 10 punktist keskmiselt 5,4. Kõige rohkem on oma rahalise olukorraga rahul Tallinna Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonna elanikud, keskmiselt 6,4 punkti. Küllaltki hästi on oma rahalise olukorraga rahul ka Lääne-Eesti inimesed vaatamata sellele, et sissetulekute poolest olid nad pigem Eesti keskmikud.

Kui sissetulekute puhul oli Eestis näha lõhet Tallinna ümbruse ja muu Eesti vahel, siis heaoluhinnangute (ka eluga rahulolu ja tervis) puhul on lõhe pigem ida ja lääne vahel.

Lapsed ja pere

Valimisringkonnad erinevad üksteisest märkimisväärselt ka rahvastiku vanuselise struktuuri poolest. Lasteaiaealiste lastega inimeste osatähtsus on suurim Harju- ja Raplamaal ning Tartus ja selle ümbruses. Kõige vähem on neid Ida-Virumaal, kus lubadused lasteaiakohtade osas puudutavad vaid iga kümnendat täiskasvanud elanikku. Samas, just Ida-Virumaa on see piirkond, kus registreeritud abielus vanematele sündivate laste osatähtsus on kõige suurem (57 protsenti).

Transport

Autoga käivad kõige rohkem tööl Harju- ja Raplamaa elanikud. Ida-Virumaal on selliste inimeste osakaal oluliselt väiksem. Tallinna linnas kasutavad autot tööl käimiseks enim haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade elanikud (30 protsenti), Mustamäe ja Nõmme elanikest teeb seda 25 protsenti.

Usinaimad ühistranspordi kasutajad on samuti Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade elanikud (29 protsenti). Ka teistes Tallinna linnaosades on see näitaja suurem kui ülejäänud valimisringkondades. Esile tuleb veel ka Tartu, kus ühistransporti kasutab töösõitudeks 13 protsenti elanikkonnast. Kõige vähem on ühistranspordi kasutajaid saartel ja Läänemaal.