FOTOD: Kas sotsid unustasid oma välireklaami maha võtta?

 (26)
Kas lubatud?
Kas lubatud?Mobiilifoto: Andres Putting

Tallinnas Toompuiesteel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) reklaam, mida erakond käsitleb infotahvlina, kuid möödujad võivad arvata, et sotsid on unustanud oma välireklaami maha võtta.

Kandidaatide registreerimise viimasest päevast alates algas Eestis aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) pressisekretäri Raigo Jahu kinnitusel ei ole tegemist valimisreklaamiga ning ei käi välireklaami piirangu alla.

"Tegemist on alalise infotahvliga tähistamaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kontorit aadressil Toompuiestee 16," selgitas Jahu. "Kuna kontor asub muinsuskaitse all olevas majas ja infotahvlite paigutamine majale pole lubatud, siis on infotahvel paigutatud majast veidi eemale."

Sotsiaaldemokraadid kolisid oma kontori antud majja möödunud aasta sügisel ning infotahvel paigaldati pärast muinsuskaitselt kooskõlastuse saamist.

Jahu kinnitusel on tahvel alaline ning jääb sinna ka pärast valimisi.

Kas lubatud? Mobiilifoto: Andres Putting
Seotud lood:

Reklaamikeeld tuleneb riigikogus 2005. aasta juunis vastuvõetud seadusemuudatusest, mis keelab aktiivse valimiskampaania ajal reklaamida hoonetel, rajatistel ning ühissõidukite või taksode sise- ja välisküljel erakonda, üksikkandidaati või erakonna nimekirjas kandideerivat isikut, nende logo või programmi. Keelatud on sel ajal ka muu poliitiline välireklaam.

Keelu rikkumisel on politseil õigus korrarikkumise kiireks lõpetamiseks teha ettekirjutus ning selle mittetäitmisel rakendada sunniraha, mille ülemmäär on 9600 eurot või rakendada asendustäitmist, mille kulud nõutakse rikkujalt välja. Korrarikkumise lõpetamisega politsei poolt ei ole välistatud süüteomenetlus ning vastav vastutus. Ebaseadusliku poliitilise välireklaami tellimise või avalikustamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Plakatite, polstrite, kleebiste jms infokandja kleepimine majade välisustele, -seintele, avalikus ruumis asuvatele pinkidele, liikluskorraldusvahenditele vm võib olla käsitletav heakorraeeskirjade rikkumisena.

Poliitiliste välireklaamide paigutamise soovi korral kortermajades tuleks eelnevalt küsida sellekohane nõusolek korteriühistult.