EUROVALIMISTE KOMPASS: Vaata, milliste erakondadega kattuvad Sinu vaated kõige rohkem!

 (63)
Valimiskompass EUvox2014
Valimiskompass EUvox2014Foto: Repro

Delfi Euroopa Parlamendi valimiste erilehel saab tänasest osaleda EUvox2014 valimiskompassis ja selgitada välja, milliste erakondadega kattuvad Sinu vaated kõige rohkem. Vaata lähemalt!

Rakendus aitab 30 küsimuse abil valijal määratleda just enda vaadetele kõige lähedasemate programmidega erakonnad. Aadressil www.delfi.ee/kompass valija eelistusi erakondade programmidega võrdlev valijakompass on veebirakendusena kasutatav nii arvutist kui vastavalt kohandatuna ka mobiilsetelt seadmetelt.

EUvox rakendus käivitus üheaegselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning valijale esitatakse nii euroliidu kui ka kohalike poliitiliste valiku alaseid küsimusi. "Eestis sisaldab EUvox olulisemaid erakondi, kellelt võib eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel oodata arvestatavat tulemust või kes on lähiminevikus siinsel poliitilisel maastikul arvestatavat rolli mänginud," kommenteeris EUvox Eesti uurimisrühma juht, Budapesti ülikooli doktorant Martin Mölder.

Kokku kaardistab nii EUvox erakondade programmid 30 küsimuse raames, mis keskenduvad Euroopa Liidule, majandusküsimustele ja ühiskondlikele teemadele. Igale küsimusele saab vastata viie palli skaalal, kus ühes ääres on "nõustun täielikult" ja teises "ei nõustu üldse".

Näiteks EL-i küsimustes saab anda oma hinnangu ühisvaluutale euro ning sellele, kas euroliit peaks Venemaale kehtestama sanktsioonid. Majandusteemadel saab võrrelda oma seisukohti erakondadega näiteks astmelise tulumaksu ja ühetaoliste lastetoetuste küsimustes. Ühiskonnaelu küsimustes määratleb kompass valija paiknemise erakondade suhtes näiteks suhtumises riigipoolsesse privaatsuse rikkumisse kuritegevusega võitlemise eesmärgil, aga samuti ka samasooliste abielude ja sookvootide toetamise teemal.

Seotud lood:

Martin Mölderi sõnul hõlmab EUvox Eesti erakondadest nelja parlamendiparteid ehk IRL-i, Keskerakonda, Sotsiaaldemokraatlik Erakonda ja Reformierakonda ning parlamendivälistest Rohelisi ja Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE). EUvox rakendus ei hõlma üksikkandidaate.

"EUvox viib kokku valijad ja erakonnad lähtuvalt üpriski laiapõhjalisest poliitikate või seisukohtade ringist, mis on avalikkusele teada. Erakondade programmide alusel on võimalik rohkem või vähem usaldusväärselt määratleda, kus üks või teine erakond kui tervik nende teemade suhtes paikneb," lausus Mölder. "Üksikkandidaatidel reeglina puuduvad samaväärsed programmid või muud ühtsed ning avalikud seisukohtade kogumid, mille põhjal oleks neid võimalik adekvaatselt paigutada kõikide nende poliitikate suhtes."

Erakondade positsioone kodeerisid viiest erinevast kodeerijast uurimisrühm ning parteide lõpp-positsioonid kujutavad endast valikuid, mis olid kõikide kodeerijate valikutega kõige enam kooskõlas. Eestit puudutavate küsimuste koostamisse ja Eesti erakondade programmide kodeerimisse olid kaasatud nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli teadlased.

Kõigis 28 Euroopa Liidu liikmesriigis käivitunud EUvox on veebipõhine rakendus, mis on kasutatav nii arvutiekraanilt kui ka vastavalt kohandatuna ka nutitelefonidelt.

EUvox üleeuroopalise rakenduse töötasid välja kahe akadeemilise uurimisasutuse – Kieskompas ja PreferenceMatcher – konsortsium, projekti finantseerivad Avatud Ühiskonna Fondide Euroopa suund (Open Society Initiative for Europe) ning Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraat.

Hea lugeja, kui see pole saladus, siis millised olid sinu tulemused? Milliste erakondadega nii Eestis kui üle terve Euroopa on sul enim ühiseid seisukohti? Kas valid ka päriselt selle erakonna, ja kui ei vali, siis miks? Kas oled kompassi järgi pigem parem- või vasakpoolne? Liberaal või konservatiiv? Kas tulemus üllatas sind? Anna teada kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !