Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamisel osales veerand valijatest

 (21)
Valimised Sauel 2017
Valimised Sauel 2017Foto: Taavi Sepp

Täna lõppes Euroopa Parlamendi valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine jaoskonnas. Kokku on otsuse langetanud 223 870 inimest, mis moodustab 25,4% valijaskonnast.

Elektrooniliselt hääletas 155 521 inimest, jaoskonnas anti 68 349 häält.

Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales hääletusel Tallinna valimisjaoskondades kokku 26 656 inimest, neist väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

Viis aastat tagasi peetud Euroopa Parlamendi valimistel osales eelhääletamisel 174 245 inimest, mis moodustas 19,3% kõikidest valijatest.

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel eelhääletas Tallinnas kokku 27 818 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 13 625 ja elukohajärgselt 14 193 inimest.

Valimispäeval, 26. mail on kõik jaoskonnad avatud kell 9-20. Hääletada saab üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas ning eelhääletamisel ja e-hääletamisel antud häält muuta ei saa.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt valimispäeva kella 14-ks.