Euroopa Jutud avas Europarlamendi valimised

 (14)
Publik

Eile toimus välisministeeriumis kaasahaaravat arutelu pakkunud avalik üritus “Euroopa Jutud”.

Esinejateks olid:
 • Jaan Laas (Eesti Demokraatlik Partei)
 • Sirje Kingsepp (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei)
 • Silver Meikar (Reformierakond)
 • Eiki Berg (Res Publica)
 • Uno Silberg (Rahvaliit)
 • Marianne Mikko (Mõõdukad)
 • Anti Poolamets (Eesti Iseseisvuspartei)
 • Martin Helme (Uurimiskeskus Vaba Euroopa)
 • Enn Eesmaa (Keskerakond)
 • Tunne Kelam (Isamaaliit)

Kandideerijad tutvusid üksteisega

Kaks tundi kestnud debati käigus küsiti Europarlamenti pürgijatelt intrigeerivaid ning avalikkusele huvipakkuvaid küsimusi. Samuti kujunes väga kaasahaaravaks esinejate omavaheline vaidlemine. Selgus, et kõik oma esindajaid Europarlamenti saata soovivad erakonnad teevad koostööd mõne Europarlamendi fraktsiooniga, millega vastava erakonna liige ka valituks osutumise korral liitub. Seetõttu ei ole Europarlamendi valimistel küsimus, kas valida näiteks Reformierakonda või Mõõdukaid, vaid see, kas anda oma hääl Euroopa Liberaaldemokraatlikule Erakonnale või hoopis Sotsiaaldemokraatidele. Üritusel esindatud erakondade liikmed kavatsevad liituda järgnevate fraktsioonidega:

 • Eesti Demokraatlik Partei — Sotsiaaldemokraadid
 • Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei — Vasakerakond
 • Reformierakond — Euroopa Liberaaldemokraatlik Erakond
 • Res Publica — Euroopa Rahvapartei
 • Rahvaliit — Rahvusriikide ühendus
 • Mõõdukad — Sotsiaaldemokraadid
 • Eesti Iseseisvuspartei — UK Independence
 • Keskerakond — Euroopa Liberaaldemokraatlik Erakond
 • Isamaaliit — Euroopa Rahvapartei

Valimisaktiivsus tuleb madal
Suureks probleemiks eelseisvate valimiste juures peeti oodatavat väga madalat valimisaktiivsust. Keegi ei pidanud Eesti Päevale poolt väljapakutud 68%-st osalust reaalseks. Selle põhjust nähti asjaoludes, et vaatamata mitmete vaatlejate olemasolule Europarlamendis teatakse institutsioonist ikka väga vähe. Mõned üksikud vaatlejad on küll aegajalt mõne artikli kirjutanud, kuid siiani on see jäänud suurema tähelepanuta. Seetõttu on Europarlament kodanike jaoks “midagi võõrast ja kauget.”

Valimisplatvormid peavad olema valijale arusaadavad
Valimisaktiivsuse suurendamiseks tehti ka ettepanek koostada selged ja konkreetsed valimisplatvormid. Valimisõigusega kaasnevat ka vastutus näha oma valiku tagajärgi ning segaste või arusaamatute valimisplatvormide tagajärgi on valijal raske hinnata. Seetõttu otsustavadki palju jätta valimata ning loobuda seega vastutusest.

Europarlamendi valimised ja presidendi otsevalimine
Vastakaid arvamusi tekitas idee liita parlamendivalimised põhiseaduse muutmise referendumiga (presidendi otsevalimise kehtestamine). Enn Eesmaa sõnul suurendaks see valimisaktiivsust, sest inimestel oleks rohkem põhjust hääletama minna. Sellele oponeeris Tunne Kelam, kelle arvates ei tohiks ülalmainitud valimisi ühel ja samal päeval korraldada.

Europarlament on “auru väljalaskmise” koht
Kritiseeriti ka Europarlamendi nõrka võimutäiust. Teatavasti pole EP-l hetkel seadusandlikku võimu ega ka õigust eelnõusid algatada. Sooviti, et ülalmainitud institutsiooni ülesanded ning võimupiirid oleks laiemad ning samas konkreetsemad ning täpsemalt määratletud. Tsiteerides Martin Helmet: “Europarlament on auru väljalaskmise koht!”

Loe Delfist eksklusiivintervjuusid kandideerijatega
Alates eelseisvast esmaspäevast avaldatakse peale igakuist avalikku kohtumist eksklusiivintervjuu ühe erakonna või huvigrupi esindajaga. Kokku on plaanis avaldada 10 intervjuud. Esmaspäeval, 19. jaanuaril on võimalik lugeda ning kommenteerida intervjuud Isamaaliitu esindanud Tunne Kelamiga. Lähipäevil lisatakse kohtumisest tehtud helisalvestis Euroopa Juttude korraldaja, Eesti Euroopa Liikumise, kodulehele www.eurooapliikumine.ee/eutalk.html.

Loe veel

Mis on Euroopa Jutud ja kus nad toimuvad?
Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt 3. hooaega korraldatav igakuine kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikeühiskonna, kunsti- ja kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada Euroopa idee levikut ja Euroopa debatti Eestis. Lisainfo seniste ja eelseisvate avalike arutelude kohta võib leida aadressilt http://www.euroopaliikumine.ee/eutalk.html.

Järgmine EJ üritus on kavandatud 12. veebruarile ning tõenäoliselt toimub see Tartu Ülikooli Ringauditooriumis.


Edaspidi toimuvad kohtumised:

11. märts EP valimised: EL eelarve (sh. selle kontroll) ja majandusküsimused (sh. tööstuspoliitika
ja energeetika)
Koht: Kuursaal, Kuressaare lossipark

15. aprill EP valimised: Põllumajandus, kalandus ja regionaalpoliitika (sh. turism, keskkond ja
transport)
Koht: maavalitsuse saal, Võru

13. mai EP valimised: Sotsiaal-küsimused (tööturg, tervishoid, tarbijakaitse, võrdõiguslikkus sh.
naiste osalus EP valimistel)
Koht: Rahvastikuministri Jõhvi büroo, Jõhvi (Rakvere tn 14)
Kohtumine viiakse läbi koostöös Adenaueri Fondiga.

10. juuni EP valimised: Välissuhted, julgeolek ja kaitse (sh. desarmeerimine ja kodaniku
põhiõigused)
Koht: Välisministeeriumi pressikeskus, Tallinn

13.juuni Euroopa Parlamendi valimised


Täname toetajaid ja koostööpartnereid :
Eberti Fond, Adenaueri Fond, Välisministeerium, Eesti Televisioon, Eesti Raadio, Delfi