Eriti ohtlikuks tunnistatud vang pärib, miks juurutatakse Viru vanglas homokultuuri, kuigi siseminister on selgelt homofoobne

 (301)
Tanel Erelt kohtus.
Tanel Erelt kohtus.Foto: Ilmar Saabas

Tanel Erelt mõisteti 2016. aastal kuueks aastaks sõbra tulistamise eest vangla eriti turvatud osakonda. Praegu vahendab ta trellide tagant, et vanglas käib väidetav homopropaganda, mille tõttu lõpetasid ligi 30 vangi tasuta toidu vastuvõtmise.

Avaldame Erelti kirja täismahus.

"Tanel Erelti avalik kiri siseminister Mart Helmele, justiitsminister Raivo Aegile ja peaminister Jüri Ratasele.

Olen praegu Viru vangla supermax osakonnas (kõige kõrgema turvalisusega vangla osakond - toim) ja mina ning veel 30 kinnipeetavat ei võta tänaseks Viru Vanglast toitu juba viimased kaks nädalat.

Miks?

Sest kaks nädalat tagasi pani Viru vangla supermax'i toidujagajaks teadliku provokatsioonina homoseksuaalse orientatsiooniga kogukonnast tuleva kinnipeetava. Teadliku provokatsioonina seepärast, et see ei ole Eesti Vabariigi (EV) vanglates ei esimene ega teine kord, vaid näiteks kahekümne teine, kui vanglad nii teevad. Administratsioonid (antud juhul Viru vangla oma) teavad väga hästi, et eelnevalt mainitud orientatsiooniga jagaja käest enamus kinnipeetavaid toitu ei võta.

Miks ei võta?

Hügieenilistel, religioossetel ja meditsiinilistel põhjustel.

Hügieenilistel, sest paljudel kinnipeetavatel on vanglas probleeme hügieeniga. Isiku puhul, kes erinevalt enamikust kinnipeetavatest saab praktiseerida seksuaalvahekorda, tuleb need riskid, mis on seotud puhtusega, korrutada kümnega. Et avalikkus saaks aru, millest on jutt, siis üldjuhul pääseb keskmine kinnipeetav Eesti vanglates duši alla paar korda nädalas.

Religioossetel, sest enamik neist, kes toitu ei võta, on kristlased. On ka moslemeid ja kumbki usund ei vaata homokogukonda kui kooslust, millega lävimine oleks soovitatav (lähikontakt on välistatud).

Meditsiinilistel, sest seksuaalvahekorrad vanglas võivad kaasa tuua ohtlikke nakkushaigusi, millest kandjatel endil aimugi pole.

Peale eeltoodud põhjuste ei sobi meile ka see, et administratsiooni homokultuuri meile jõuga peale surub – tahate süüa, siis peate nendest kätest sööma!

Jällegi, et avalikkus mõistaks, millest jutt, siis tänapäeva vanglates ei ole homod mitte rõhutute klass, vaid priviligeeritud grupp. Nende õigusi rõhutatakse ja tuuakse esile, seda sageli teiste arvelt nagu praegusel juhul.

Viru vangla lubas supermax'i toidujagajale avavanglat, kui ta sügiseni vastu peab. Seda hoolimata faktist, et Viru vangla ise leiab, et jagaja isik on ohus ja hoiab teda jagamise ajal kahe kilbiga valvuri taga isegi nende väheste puhul, kes toitu vastu võtavad (olgugi, et jagamine toimub läbi väikese luugi kinnises raudukses).

Ühesõnaga paneb Viru vangla ohtu jagaja isiku, viskab ära tonni toitu päevas ja seda ajal, kui meil on Eestis niinimetatud kokkuhoid ja isegi päästjate palka ei tõsteta. Vangla õhutab usinalt vaenu sööjate ja mittesööjate vahel, aga ka tavaorientatsiooniga kinnipeetavate ja homokogukonna vahel.

Kogu situatsioon on Viru vangla poolt kunstlikult loodud ja lahendus maksab riigile null eurot, tuleb vaid jagaja ära vahetada. Soovijaid on ootama terve järjekord, aga ei – Viru vangla arvates on hügieenist ja tervisest ning oma religioonist ja orientatsioonist lugupidamine subkultuur.

Subkultuuri loob tegelikult administratsioon, tahtes jagada kinnipeetavad vaenulikeks gruppideks – sööjad ja mittesööjad, homod ja mittehomod ja nii edasi.

Reaalsuses on ilma administratsiooni sekkumiseta tänapäeva vangla suhteliselt tolerantne koht, kus on iga kinnipeetava oma asi, mida ja kelle käest ta sööb, ning millist religiooni või orientatsiooni ta järgib, kuni seda teistele nina alla ei hõõru.

Miks administratsioon nii teeb? Sest rahvale on teadupärast vaja tsirkust ja leiba, et nad valitsejate (valitsuse) tegemistelt pilgu mujale viiks. Tsirkus vangidega sobib selleks suurepäraselt. Samuti sobib see nagu tellitult vanglate ametile lisaraha küsimiseks, et tegeleda subkultuuri ohjeldamisega vanglates.

Siit küsimus siseminister Mart Helmele. Kuidas viib avalikult homofoobne valimiskampaania ühe mehe siseministriks ja tema partei valitsusse ning parlamenti, teistele aga toob vaid soovimatus eeltoodu põhjustel omada homokultuuriga lähikokkupuudet kaasa subkultuuriliste koletiste tiitli ja hulga repressioone, sealhulgas ilmaoleku riigipoolsest toidust ja negatiivse iseloomustuse?

Siit ka teine küsimus lugupeetud siseministrile: kas leiate, et sellised ilmselged topeltstandardid mõjuvad Eesti väikesele ühiskonnale hästi?

Ja ka kolmas küsimus jällegi Helmele: mis on Teie arvates tähtsam, kas inimelud, riigi raha, tolerantsus ja rahulik ning terve õhkkond kinnipidamisasutustes või tahtlik homokultuuri juurutamine sunniviisiliselt?

Siit edasi minnes paar või mõni rohkem küsimust värskele justiitsminister Raivo Aegile.

Kas vastab tõele, et kõik kolm Eesti praegust vanglat ehk Tartu, Viru ja Tallinna vangla on ehitatud valdavalt Euroopa Liidu eelarvest saadud raha eest?

Kas peate selles valguses eetiliseks, et vanglad on ehitatud euroraha eest, aga Euroopa vanglareeglistik ja CPT komisjoni (Euroopa Nõukogu Piinamisvastane Komisjon) raportid on Eesti valitsusele siiani soovitusliku iseloomuga?

Miks on CPT komisjoni raport Eesti valitsusele aastast 2017 siiani salastatud?

Kas teate, et CPT komisjoni raportis peale 2012. aasta visiiti Viru vangla supermax'i Eesti valitsusele märgitud ja rõhutatud puudused on täpselt samas seisus tänaseni? Näiteks puuduvad kambritel õhuaknad, pole võimalik haridust omandada, puudub võimalus mõtestatud ja inimväärikalt tasustatud tööd teha, meditsiiniteenuste kvaliteet on olematu, alandavast töö keeldumise eest määratakse kartserkaristus, värskes õhus ei saa spordida ja nii edasi.

Kas Te ei leia, et on aeg ühendada Euroopa vanglareeglistik ja CPT komisjoni raportid Eesti seadustega ja vanglates päriselt toimuvaga?

Ja lõpetuseks väike pöördumine peaminister Jüri Ratase poole: nagu väga hästi teate, mädaneb eesti vanasõna järgi kala ikka ja alati algusega peast, nii ka Eesti riik. Valetamine, hämamine valijatele ja lubadustest taganemine on Teie eeskujul madalamates sfäärides, st Eesti vanglaadministratsioonides eeskujulikult omaks võetud.

Viru vangla administratsioon näiteks valetab kinnipeetavatele vanglasse tulemisest saadik – ära riku korda, osale mõttetutel majandustöödel, läbi ITK (isikliku täitmiskava) järgi ettenähtud programmid ja ole õiguskuulekas, siis Viru vangla toetab sind ennetähtaegselt vabastamisel. Kui Viru vangla toetab, siis toetab kindlasti ka prokuratuur, ja siis kindlasti ka kohus vabastab. Praktika olevat üheselt selline.

Reaalsuses annab Viru vangla sulle olenemata distsiplinaarkaristuste puudumisest, majandustöödel osalemisest, ITKs ettenähtud programmide läbimist ja õiguskuulekast käitumisest ennetähtaegse vabanemise osas kohtusse negatiivse iseloomustuse ja ei toeta vabastamist. Prokuratuur on vastu ja kohus ei vabasta. Just nii juhtus selle kirjatüki autoriga.

Reaalsuses ei suuda Viru vangla palgata piisavat arvu kontaktisikuid ja valvureid kinnipeetavate taotluste õigeaegseks läbivaatamiseks ja julgeoleku tagamiseks ning taotlused on „ootel“ ja kambrite uksed kinni. On „julgeolekuolukord“, see tähendab valvureid ei ole, kinnipeetavatele aga visatakse üks vale teise vale järel stiilis, et kõik saab korda.

Kokkuvõttes on Teie poolt, peaminister Jüri Ratas, Eesti kõige nõrgemal valitsemise tasandil valetamise, hämamise ja lubadustest taganemise juurutamine saavutanud silmapaistvaid tulemusi ka vanglates, eriti Viru vangla supermax'is. Kala mädanebki ikka algusega peast ja vangla on riigi peegel.

Küsimus Teile, peaminister Jüri Ratas, kas häbi ka on?

PS: Allakirjutanu ei ole homofoob, kristlane, subkulturist ega moslem, vaid inimene, kes taunib homokultuuri vägivaldset pealesurumist, soovib Euroopa Liidu reegleid Euroopa Liidus oleva Eesti vanglatesse ja ausat ning lubadustest kinnipidavast valitsemist nii riigis kui ka selle kinnipidamiseasutustes."