Erakonnad tahavad kurjategijatest pagulasi kergemini riigist välja saata

 (124)
Harku väljasaatmiskeskus
Foto: Tiit Blaat

Riigikogu õiguskomisjon otsustas täna algatada välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse nende kuritegude nimekirja, mille eest saab inimeselt pagulase staatuse ära võtta, teatas riigikogu.

„Eelnõu annab ühiskonnale olulise signaali, et me laiendame riigile ohtliku inimese pagulasstaatuse äravõtmise aluseid. Seaduse muudatus võimaldab reageerida olukordadele, kus välismaalase toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt eriti raske ja on ohuks ühiskonnale,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Eelnõu eesmärk on luua Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimalus, kui pagulasseisundi saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega.

Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik pagulasseisund kehtetuks tunnistada, kui on põhjendatud alus pidada välismaalast ohtlikuks riigi julgeolekule või välismaalase suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus esimese astme kuriteos.

Eelnõu algatamise poolt olid õiguskomisjonis Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed.

Seotud lood:

Õiguskomisjon algatab välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu riigikogu täiskogu tänasel istungil.

Sama mõtet on varem väljendanud ka justiitsminister Urmas Reinsalu. ÜRO Pagulasamet leidis siis, et see on vastuolus rahvusvahelise õigusega.