EMSL palub teada anda hea valimistava rikkumistest


Kodanikuühenduste liit EMSL palub anda teada juhtumitest, kus kohalike valimiste kampaaniates on rikutud head valimistava. Teated on oodatud e-posti aadressil info@ngo.ee.

Hea valimistava rikkumise juhtumite avalikustamiseks ja kommenteerimiseks on liit loonud ajaveebi www.ngo.ee/valimistava. Lisaks kirjeldamisele, mida kahjulikku konkreetne rikkumine kaasa toob, pakutakse kommentaarides välja ka võimalusi, milline oleks vastavas olukorras hea valimistavaga kooskõlas olev käitumine. Samuti antakse võimalus juhtumit kommenteerida isikule või erakonnale, kellele hea valimistava rikkumist ette heidetakse.

Hea valimistava koostati kodanikuühenduste ettepanekute põhjal tänavu kevadel, et aidata kaasa ausale valimisvõitlusele, mis võimaldab valijal teha asjatundlik valik erinevate platvormide ja kandidaatide vahel.

Oma nõusoleku hea valimistava järgimist kommenteerida on andnud mitmed sotsiaalteadlased ning kommunikatsioonieksperdid, näiteks Juhan Kivirähk, Marek Reinaas, Iivi Masso, Veiko Spolitis, Agu
Uudelepp, Rein Veidemann, Ivar Tallo, Dmitri Mironov, Martin Kala.

Lisaks avaldatakse ajaveebis www.ngo.ee/valimistava teisi ausate valimistega seotud kommentaare. Näiteks on viimastel päevadel Siseministeeriumi sisejulgeolu nõunik Anne Schmidt jaganud soovitusi, kuidas igaüks saab kaitsta oma valimisvabadust, e-valimiste projektijuht Tarvi Martens juhtinud tähelepanu võõras arvutis e-hääletamisega kaasnevatele ohtudele jms.

2009. aasta kohalike valimiste eel on hea valimistava osa vabaühenduste manifestist, kus tehakse kohalikesse volikogudesse kandideerijatele ettepanekuid neist sõltuvateks tegevusteks, mis aitaksid kaasa kodanikuühiskonna tugevnemisele ning omavalitsuste ja ühenduste paremale koostööle. Loe lähemalt www.ngo.ee/manifest