DELFI - Värsked uudised Eestist ja välismaalt

4/4

4. EL VIDEODEBATT: Immigratsioon ja ettevõtlus


Immigratsioon ja ettevõtlus

Rääkides meie ettevõtlusmaastiku ja immigrantide vahelisest seosest, meenub muidugi hiljutine elamislubade skandaal. Huvigruppidele on hiljuti saadetud välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, mille üheks koostajaks on debatis osaleja Ruth Annus.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on eesmärgiks “vähendada elamislubade väärkasutuse ohtu terviklikult ja tagada, et sisserände piirarv täituks nende isikutega, kelle elama asumine Eestisse on avalikes huvides. Eelnõu on välja töötatud seetõttu, et välismaalaste seaduses sõnaselgelt sätestatud tingimustele näiva vastavuse loomise teel on saadud elamisluba, mille taotlemise tegelik eesmärk ei vasta väidetavale eesmärgile”.

Eesti on oma kontrolli ka muudes küsimustes karmistamas. Ruth Annuse sõnul loobutakse ilmselt elamislubade andmisest neile, kellel on lihtsalt piisav sissetulek (kuigi selliste lubade hulk on olnud kaduvväike) põhjusel, et see pole piisav avalik huvi, kui inimene end Eestis oma vahenditest lihtsalt ära elatab.

Ruth Annus viitab välismaalaste seadusele, mille kohaselt välismaalasele, kes tuleb Eestisse töötamise eesmärgil, tuleb maksta tasu, mille suurus on vähemalt võrdne statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmise brutopalga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega.

Ksenofoobia ja rassism

Välismaalaste seadus viitab ka üsna konkreetse kategooriaga isikutele, keda Eesti oma ühiskonnas eelistaks. Kõrgema palganõude mittekehtimist näiteks ülikoolide õppejõududele pean oluliseks mitte isegi seetõttu, et see vähendab meie teadus– ja õppeasutuste finantskoormust, vaid pigem loogiliseks seetõttu, et heal teaduskohustusega õppejõul on teaduspagas, mis võimaldab tal koos ülikooliga taotleda oma uurimustöö finantseerimist.

Lehte Rootsi arvates on seaduses aga ka mitmed muud faktorid, mis nn “kasulikku immigratsiooni” pidurdavad – näiteks oskustööliste puhul kohustus neid kõigepealt Eestist otsida. Sellele lisandub üldises mõttes väga kitsalt piiritletud immigratsioonivõimalus ja selle keerukas protseduur.

Teisest küljest võib see Lehte Rootsi sõnul viia probleemideni rahvaarvu vähenemise ja kasvava emigratsiooni tingimustes. Lehte viitab ka eestlaste võõravaenule. Mõned aastad tagasi justiitsministeeriumi korraldatud uuring leidis, et Eestimaalaste ksenofoobial ja rassismil on oma ajalooline ja majanduslik taust: “Kultuurilise, majandusliku ja üldise turvalisuse puudumine on oluline teistesse kultuuridesse ja sisserändesse negatiivselt suhtumise põhjus“.

Ruth Annus leiab vastukaaluks, et immigratsiooni reguleerimine on vaid üks tahk inimvara ressursi säästlikumast kasutamisest ja loodab tööhõive maksimeerimisele ning ümberõppele. Immigrantide puhul leidub aga ka tänini neid, kelle oskused jäävad kasutamata, näiteks tuleks hoolikamalt kaaluda kohustuslikus korras elamisloa saanud perekonnaliikmete kvalifikatsiooni ja Eesti ühiskonda panustamise võimalusi.

(Euroopa Liidu teemalised debatid valmivad koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudiga ning neid toetavad Riigikantselei ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis.)   

4/4

Kasutad reklaamiblokeerijat.

Sisu mugavamaks tarbimiseks
telli Delfi Kogupakett või reklaamivaba pakett.

Kogupakett
1€ / kuus*
Sisaldab 11 Eesti tippväljaande tasulist sisu, vähem bännerreklaame, saad jagada kuni 4 kasutajaga.
* Esimene kuu 1 €, edasi 9,99 €
Reklaamivaba pakett
2,99€ / kuus
Saad lugeda tasuta sisu ilma bännerreklaamideta. Ei sisalda tasulise sisu lugemisõigust.
 
Lisan erandi. Vaata AdBlock juhist siit
ja AdBlock Plus juhist siit.
Mõistame, et käid meie juures uudiseid lugemas, mitte reklaame vaatamas. Reklaamidest sõltub meie sissetulek ja see võimaldab meil pakkuda sulle soodsalt head ajakirjandust.