Eesti valimisi tullakse jälgima Ukrainast, Moldovast, Gruusiast ja Armeeniast

 (13)
Eelvalimised
EelvalimisedFoto: Andres Putting

Tänasest kuni 2. märtsini viibib Eestis ühtekokku 17 valimisvaatlejat neljast Idapartnerlusega liitunud riigist. Enne 1. märtsi valimispäeva koolitavad Ukraina, Moldova, Gruusia ja Armeenia vaatlejad end Eesti valimissüsteemi ja e-hääletuse eripäradest, pärast valimisi analüüsitakse saadud kogemust siinsete ekspertide kaasabil.

Avatud Eesti Fondi kutsel siin viibivad vaatlejad esindavad erinevaid kodanikuühendusi ja -liikumisi. Ühtekokku kümne Ukraina vaatleja seas on kodanikuaktivistidest koosneva Opora võrgustiku esindajaid, Ukraina hääletajate komitee liikmeid ning üks Ukraina valitsuse juurde loodud e-valitsemise strateegilise nõuandva kogu liige, teatas AEF.

Moldova vaatlejad esindavad kohalikku Sorosi fondi ning inimõiguste organisatsiooni Promo-LEX; armeenlased Helsinki Kodanike Assambleed Vanadzoris ja Transparency International Korruptsioonivastast Keskust Armeenias. Vaatlejad Gruusiast tulevad organisatsiooni ISFED Georgian office of International Society for Fair Election and Democracy ja kohaliku Avatud Ühiskonna Fondi juurest.

“Viimati käisid AEFi toel 2013. aastal kohalike omavalitsuste valimisi vaatlemas Vene suurima valijate õiguste eest seisva ühenduse Golos esindajad, regioonidevaheliste vaatlejate ühiskondlik liikumine SONAR ja Valimisvaatlejate koolituse ja koordineerimisega tegeleva projekti Grazhdanin nabljudatel esindajad,” meenutas Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. “Tänavu oleme pale pööranud Ukraina suunas ning OSFi fondide võrgustiku toel kaasanud vaatlejaid teistest Venemaa naaberriikidest. Vaatlejate valikul lähtusime eeskätt sellest, et neil ja nende organisatsioonidel oleks ka reaalset võimekust oma riikides vajalikke muudatusi ellu viia. Kõige kriitilisem on reformide õnnestunud läbiviimine Ukrainas, sellest ka nende suur esindatus meie grupis,” märkis Hellam.

Eile saabunud vaatlejad sõnastasid oma ootused positiivsetena. “Eesti puhul teatakse, et siia ei tasu tulla otsima suuri rikkumisi. Algatuse eesmärgiks on jagada Eesti valimisüsteemi reformimise ja e-valimiste kogemusi. Meil on, mida jagada,” lisas Mall Hellam.

Valimispäeval ehk pühapäeval, 1. märtsil jagunevad vaatlejad seitsmesse erinevasse gruppi ning jälgivad valimisprotseduure peamiselt Tallinnas. Kümme vaatlejat osaleb ka 1. märtsi õhtul riigikogus kella 18-20 toimuval e-häälte ametlikul lugemisel.