Eesti 200 Ida-Virumaa nimekirja veab energeetika valdkonna tippjuht Ahti Puur

 (22)
Ahti Puur
Ahti PuurFoto: Erakond Eesti 200

Erakonna Eesti 200 juhatus kinnitas esimesed kolm kandidaati Ida-Virumaa valimisringkonnas märtsis toimuvateks parlamendivalimisteks.

Nimekirja esinumber on Ahti Puur, kes veel hiljuti juhtis põlevkivikaevandusfirmat Enefit Kaevandused. Nimekirja teisel kohal on idufirmadele hoogu andva programmi Prototron juht Jana Pavlenkova ning kolmandal koduvägivalla tõkestamisega seotud projektide koordinaator ning Narva rahvusvaheliste noorsookonverentside korraldaja Nikita Lumijõe.

„Olen Ida-Virumaaga seotud olnud kogu oma elu ja ma tunnen, et just Eesti 200 ridades on mul võimalik Ida-Virumaa inimeste huvide eest kõige paremini seista. Pean seda regiooni väga oluliseks Eestimaa osaks, mille arengule tuleb pöörata suuremat tähelepanu“, ütles Ahti Puur.

“Ida-Virumaa jaoks on kätte jõudnud murrangulised ajad ja suured positiivsed muutused ootavad ees. Erakonna Eesti 200 ambitsioonikas majandusprogramm kogu Eestile ja eri tähelepanu Ida-Virumaa majandusele on see, mis põhjusel ma tahan sellesse ettevõtmisesse panustada. Me oleme Ahti Puuriga mõlemad majanduse ja ettevõtluse inimesed ning just need teemad on Ida-Virumaa jaoks praegu kõige olulisemad,” lisas Jana Pavlenkova.

Ahti Puur on sündinud ja lõpetanud keskkooli Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning töötanud ligikaudu kakskümmend aastat Ida-Virumaa suurettevõtetes põlevkivienergeetika valdkonnas. Kuuludes eri kutsealaorganisatsioonide koosseisu, on Puur võtnud aktiivselt osa selle piirkonna energeetika ja ettevõtluse probleemide lahendamisest.

Seotud lood:

Alates 1999. aastast oli Puur AS Narva Elektrivõrk (hiljem VKG Elektrivõrgud OÜ) ning OÜ VKG Kaevandused juhatuse esimees. Aastail 2009-2016 oli ta Viru Keemia Grupi AS-i (VKG) finantsdirektor ja juhatuse aseesimees. Aastatel 2016-2018 juhtis Puur Eesti Energia kontserni põlevkivi kaevandavat tütarettevõtet Enefit Kaevandused. Käesoleval ajal on ta Eesti Äriinglite Organisatsiooni EstBAN liige, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse nõukogu liige ning Rootsi aukonsul Narvas. Tänu oma aastatepikkustele kogemustele töös Ida-Virumaa peamistes ettevõtetes tunneb Ahti Puur selle piirkonna probleeme kõige lähedamalt ning tema probleeminägemus lähtub eelkõige just selle piirkonna spetsiifikast.

Jana Pavlenkova on kõrgtehnoloogiliste ideede fondi Prototron juht, kes on sündinud ja kasvanud Jõhvis. Jana on õppinud Tartu Ülikoolis, loodus- ja täppisteaduste valdkonnas, ning kõik uurimistööd olid seotud tema kodupiirkonna keskkonnaprobleemidega. Alates 2003. aastast töötas Pavlenkova projektijuhina Kohtla-Järve Polütehnikumis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses , kus tegeles töökohapõhise õppevormi (kus õppekava- ja -sisu kaaskujundajateks on ettevõtjad) loomise ja juurutamisega. 2006 -2013 töötas Jana arendus- ja keskkonnanõunikuna Mäetaguse vallavalitsuses, seejärel tegeles arendus- ja välissuhete küsimustega Ida-Viru Maavalitsuses. Jana on Ida-Viru Loomemajanduskeskuse ning Narva Loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja ning lisaks tegeleb mitme noortele ja ettevõtjatele suunatud algatustega. Mitmekesine tegevus ning uute formaatide ja tehnoloogiatega tegelemine lubab tal seada ambitsioonikaid plaane, teades kuidas neid realiseerida.

Nikita Lumijõe on nagu Ahti Puurgi pärit Kohtla-Järvelt. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste erialal ning magistrantuuri Tartu Ülikoolis. Ta töötab Tartu Ülikoolis projektijuhina, Tartu Naiste Varjupaigas ning koordineerib koos Tartu Ülikooliga rahvusvahelisi projekte seoses võitlusega perevägivalla vastu. Üks tema viimaseid projekte oli WHOSEFVA, mis on suunatud koduvägivalla ohvrite väljaselgitamisele vanemaealiste naiste hulgas ning neile professionaalse abi andmisele. Käesoleval ajal töötab ta välja ja viib koos Politsei- ja Piirivalveameti, Sotsiaalkindlustusameti ja Narva linnavõimudega ellu projekti võitluseks koduvägivallaga eri asutuste ja sotsiaaltalituste koostöö kaudu