e-Eesti konverents 2008 “e-riik – uued horisondid?”


Web 2.0

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning e-Riigi Akadeemia SA (eGA) koostöös korraldati teisipäeval, 22. jaanuaril Sokos Hotell Viru konverentsisaalis infoühiskonna konverents.

Tulevikuvisioone olid oodatud kuulma ettevõtjad, asutuste juhid, juhatuste liikmed, kohalike omavalitsuste ning erinevate erakondade esindajad, IT arendajad ning teised aktiivsed inimesed, kes osalevad erinevates infoühiskonna arengut puudutavates otsustusprotsessides. Kõikidele esinejatele oli võimalik esitada küsimusi ning pakkuda välja omapoolne nägemus, kuhu järgnevate aastate jooksul infoühiskonna arengut puudutavad tegevused suunatakse.

Ettekanded:

 • Juhan Parts (majandus- ja kommunikatsiooniminister), konverentsi avakõne

 • Hamadoun Touré (Secretary General, International Telecommunication Union - ITU), Connected world in 2018

 • Ivar Tallo (Senior Programme Officer, UNITAR), Riik v2.0

 • Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Tartu Ülikooli meediauuringute teadur ), Sotsiaalne vaade - inimene 10 aasta pärast

 • Igor Rõtov (Äripäeva Kirjastuse AS, juhatuse esimees ), Äri ja ettevõtlus 10 aasta pärast

 • Marju Lauristin (Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor), DDemokraatia: Kodanike osalus poliitikas 10 aasta pärast

 • Raul Rebane (meediakonsultant), e-Eesti riik – müüt või tegelikkus?

 • Merik Meriste (Tartu Ülikooli professor), Teadmistepõhise e-Eesti alus - proaktiivne võrgu(s)tamine?

 • Henrik Roonemaa (konverentsi raportöör) kokkuvõte

  Konverentsilt toimus online veebiülekanne, lähiajal lisatakse Riigi Infosüsteemide kodulehele ka ettekannete videosalvestused.

  Toimus ka Skype'i diskussioon, mille chatlogi saab tagantjärgi vaadata.