Delfi: Pisike paha Eesti?

 (515)

Viimasel ajal on Eesti langenud rahvusvaheliste organisatsioonide kriitikatule alla, mille põhisõnumi võib kokku võtta üheselt: teie, väikesed pahad eestlased, teete venelastele liiga. Te peaksite neile järeleandmisi tegema, ja kohe palju, ja kohe praegu.

Kriitikalaviin algas mäletatavasti ENPA presidendi van der Lindeni räuskavas toonis ning valesid tulvil avaldusest, et Eestis diskrimineeritakse venelasi. Järgnes ÜRO eriraportööri Diene soovitus muuta Eesti mitmekeelseks ja multikultuurseks riigiks — lisamärkega, et vene keel peaks kuuluma riigikeelte hulka.

Ja nüüd teatab takkapihta Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Hammarberg, et venelastest vastsündinud peavad automaatselt Eesti kodakondsuse saama ning üleüldse tuleks kodakondsuse saamise nõudeid lihtsustada. Hammarbergi seisukohta võimendab oluliselt president Ilves: Euroopa Nõukogu on tema sõnul üks väga oluline organisatsioon, mille seisukohtadega tuleb arvestada.

Meil jääb üle ehmunult küsida: mis toimub? Pronkskriisi järel toetasid Eestit nii USA kui ka Euroopa, nii Euroopa Liit kui ka NATO, nüüd aga saame järjest vastu päid ja jalgu selle eest, et meie mail tehtavat venelastele karjuvat ülekohut. Kas tõesti? Ning mitmekeelsuse nõuet on vähemasti kaudselt toetama asunud meie oma president. Või siis… kelle president?