Concordia võib minna TPÜ alluvusesse

 (71)

Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis tegi Tallinna Pedagoogikaülikoolile ettepaneku osakute omandamiseks, mille tulemusena on võimalik Concordia minek TPÜ alluvusesse.

Tallinna Pedagoogikaülikooli (TPÜ)suhtekorraldaja Kristel Kossar ütles DELFI-le, et taoline ettepanek on Concordia poolt tõepoolest tehtud.

Hetkel TPÜ kaalub, kuidas edasi toimida. Kas Concordia läheb üle pedagoogikaülikooli koosseisu, ei saa Kossari sõnul enne arutluste ja läbirääkimiste lõppu öelda.