Asus’e 8x DVD-kirjuti


Asus demonstreeris Computexil 8x kirjutamiskiirusega DVD-kirjutit. Maksimaalsed kirjutamiskiirused on DVD-R/+R 8x, DVD-RW/+RW 4x, CD-R 16x, CD-RW 10x. DVD-R plaadi täiskirjutamiseks kulub 7 minutit.

Samasuguse DVD kirjutamiskiirusega seadme DW800A kuulutas välja BenQ. CD-plaate kirjutab see suurema kiirusega: CD-R 24x, CD-RW 12x. DVD+R plaadi täiskirjutamiseks kulub 8-10 min. Erinevused plaadi täiskirjutamiseks kuluvas ajas on tingitud kirjutusviisist (maksimaalset kiirust ei kasutata kogu kirjutamise vältel). 8x kiiruse jaoks sobivaid plaate hakatakse müüma juba oktoobris.