Kaitsepolitseiamet tuvastas välisministeeriumis läbi viidud riigisaladuse kaitse plaanilise kontrolli käigus mitmeid puudusi ning tegi ettekirjutuse nende kõrvaldamiseks, teatas Delfile ameti pressiesindaja.

Olulisema puudusena on välja toodud asjaolu, et välisministeerium ei esitanud kaitsepolitseile kontrollimiseks kõiki registrisse kantud salastatud teabekandjaid. Kontrolli aruande kohaselt jättis välisministeerium esitamata või esitas mittetäielikult 91 salastatud teabekandjat.

Nimetatud teabekandjad pärinevad aastatest 1996-2004.

Vastavalt kehtivale korrale peab välisministeerium võtma ühe kuu jooksul tarvitusele meetmed välja toodud puuduste kõrvaldamiseks. Muuhulgas peab ministeerium selle ajal jooksul esitama kaitsepolitseile need 91 aruandes mainitud teabekandjat, mis kontrolli käigus esitamata jäid.

Kui välisministeerium esitamata jäänud salastatud teabekandjaid hiljemalt ühe kuu jooksul kontrolliks ei esitada, otsustab kaitsepolitsei koos prokuratuuriga väärteomenetluse või kriminaalmenetluse alustamise vajalikkuse.

Välisminister Kristiina Ojulandi sõnul tegeletakse välisministeeriumis juba puuduste kõrvaldamisega. “Oleme astunud samme viimaks välisministeeriumi sisemised regulatsioonid kooskõlla riigisaladuse seadusega,” ütles Ojuland pressiesindaja vahendusel.

“Heaks näiteks on riigisaladuse kaitse talituse loomine läinud aasta septembris, mis tegeleb riigisaladuse kaitse korraldamisega välisministeeriumis,” lisas ta.

“Probleemide peamiste põhjustena võib nimetada välisministeeriumi spetsiifikast tulenevat rotatsioonisüsteemi ja tihedaid välislähetusi,” märkis Ojuland.

Lisaks tuvastati välisministeeriumis läbi viidud kontrolli käigus mõningaid puudusi riigisaladuse töötlemisel ja riigisaladuse kaitse korraldamisel, kuid need puudused ei kujuta endast otsest ohtu riigisaladuse ja salastatud teabekandjate turvalisusele.

Näiteks toob aruanne välja puudusi ministeeriumisisestes õigusaktides, mis reguleerivad riigisaladuse käitlemist. Puudused on muuhulgas tingitud sellest, et asutusesiseseid õigusakte pole viidud kooskõlla välisministeeriumi uue põhimäärusega, mis jõustus mullu 1. juunil.

Kuna välisministeeriumis läbi viidud riigisaladuse kaitse kontrolli aruanne sisaldab asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, ei ole aruande üksikasjalikum tutvustamine laiemale avalikkusele võimalik.