Abilinnapea Betina Beškina sõnul möödus taotluste vastuvõtmine esimesel päeval sujuvalt.

„Ainuüksi esimesel päeval võtsime vastu nii palju energiatoetuse avaldusi kui näiteks toimetulekutoetuste avaldusi pooleteise kuu vältel. Oleme energiatoetuste vastuvõtmiseks värvanud 13 inimest linnaosadesse ja vajadusel võtame veel inimesi juurde, niisiis rakendame kõik oma ressursid linlaste paremaks teenindamiseks,“ märkis Beškina. „Kuid selleks, et tagada infosüsteemi ladus toimimine, on piiratud kasutajate hulk, kes saavad ühekorraga elektrooniliselt taotlust esitada. Seega palume taotluse esitamisel varuda veidi kannatust – kui korraga esitab taotlust rohkem inimesi, kui süsteem ette võtta suudab, siis tuleks proovida mõne minuti möödudes uuesti. Siinkohal tänan linlasi mõistva ja hooliva suhtumise eest, sest praegusel koroona ajal palume inimestel eelistada elektroonilist iseteenindust. See võimaldab taotluse esitada ühelt poolt väiksema ajakuluga ja teisalt aitab ennetada koroonaviiruse levikut. Ühtlasi kutsun digipädevaid inimesi üles aitama elektroonilise taotluse esitamisel ka oma eakaid lähedasi, et neid säästa viirusepuhangu eest.“

Energiatoetuse taotlus on soovitav esitada iseteeninduse taotlen.tallinn.ee kaudu, elektroonilise taotlemise juures on esitatud ka suures mahus abistavat ja selgitavat materjali, mida paberist taotlusvormile ei ole võimalik lisada, kuid mis teevad elektroonilise taotluse esitamise lihtsamaks. Taotluse esitamiseks kohapeal on aga tungiv soovitus eelregistreerida telefoni teel oma rahvastikuregistri järgses linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, seeläbi saavad linnaosad tagada inimeste hajutamise ning hoida linlaste ja ka töötajate tervist.

Energiatoetuse infotoe telefonilt 600 6300 saavad energiatoetuse kohta nõu küsida nii linlased kui ka korteriühistud. Energiatoetuse telefon on avatud esmaspäeviti kell 8.15–17.45, teisipäevast neljapäevani kell 8.15–16.45 ja reedeti kell 8.15–15.45.

Energiahüvitise eesmärk on toetada väikse ja keskmise sissetulekuga leibkondi kallinenud energiakulude tasumisel, et hinnatõusu mõju leevendada. Toetust saab taotleda möödunud aasta septembrist kuni tänavu 31. märtsini tehtud ja tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt veebruaris. Märtsis saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates.

Toetust hakkab maksma selle linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel elab. Toetust saab taotleda maksimaalselt viie kuu eest korraga. Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle keskmine netosissetulek jääb alla 2021. aasta mediaanpalga. See on 2022. aastal üksi elaval inimesel 1126 eurot, kahest täiskasvanust koosneval leibkonnal 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid