„Vannet, mida te täna andsite, on andnud kõik tegevväelased ja reservväelased. Selle vandega võtsite kohustuse täita oma ülesandeid ja võidelda nende eest, kes on teie kõrval ning kes on teie taga,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo. „Selle vande andsite te üksteisele, 1. jalaväebrigaadile, kaitseväele ja Eesti riigile ning selle vande tunnistajaks on kõik teie lähedased. Ma soovin teile jõudu ja mõistust edasises teenistuses!“

Kolonel Merilo lisas, et sõduri baaskursuse lõpetamisega on esimesed näiliselt rasked nädalad jäänud seljataha, kuid palju põnevat ja vastutusrikast on veel ees nii ajateenistuses kui hilisemalt reservis.

Kokku tõotas Eestile truudust ligi 900 oktoobris teenistust alustanud 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse ja küberväejuhatuse ajateenijat.

„Olen väga rahul nii kursusega kui meie rühma ühtsusega,“ ütles 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija reamees Silver Roland Kasepõld. „Ootasin küll väiksemat pingutust, kuid raskemad asjad saime koos rühmaga edukalt tehtud.“

Sügisel teenistust alustanud sõdurid õppisid seitsme nädala vältel tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul ja tegutsema väliharjutustel. Samuti omandasid värsked sõdurid esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursuse lõpus läbisid ajateenijad lõpurännaku ning nende oskuseid hinnati sõdurieksamil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid