„Vahistatud on kaks Ukraina Julgeolekuteenistuse agenti: Koval, Zinovi Zinovjevitš, sündinud 1974. aastal, ja tema poeg Koval, Igor Zinovjevitš, sündinud 1999. aastal, kes saabusid Venemaa territooriumile eesmärgiga koguda informatsiooni ning teha foto- ja videoülesvõtteid strateegiliselt tähtsatest elu tagamise ettevõtetest ja transpordiinfrastruktuuri objektidest,” teatas FSB, vahendab Interfax.

Lisaks sellele vahistati FSB teatel Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse agent, kes oli saadetud Venemaale terroriakti läbi viima.

Kiievi oblasti elanik Tsilõk, Aleksandr Viktorovitš, sündinud 1998. aastal, andis tunnistavaid ütlusi, et värvati ja tegutses Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse erireservi operatiivosakonna operatiivgrupi töötaja, sektori ülema Kirilovetsi, Maksim Leonidovitši, sündinud 1988. aastal, käsul,” teatas FSB.

FSB väitel pidi terroriakt läbi viidama kahe omavalmistatud lõhkeseadeldise abil, mille võimsus vastas 1,5 kilogrammile trotüülile.

Millal ja kus väidetavad spioonid kinni peeti, FSB ei teatanud.

FSB teatel leiti isa ja poja kasutatud autost relvi ja enesekaitsevahendeid, mis saadeti ekspertiisi.

„Vahistatud tunnistasid, et on värvatud SBU Ternopili oblastivalitsuse tegevtöötaja, polkovnik Kovalik, Vassili Vassiljevitši, sündinud 1973. aastal, poolt, kes andis neile ülesande koguda informatsiooni strateegiliste objektide kohta tasu eest summas 10 000 dollarit,” teatas FSB.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid