Kahtlustatakse, et mehed saabusid Schengeni alale Valgevenest.

Meestel ei olnud Soome sisenemiseks õigust andvaid reisidokumente.

Soome piirivalve kahtlustab, et iraaklaste riiki sisenemise korraldamisele aitasid kaasa Soomes elavad isikud.

„Iraaklased olid leides heas seisundis. Meeste õnneks leiti nad kohe, kui veok laevast välja sõitis, sest peidupaik haagise telgede peal oleks olnud eluohtlik, eriti kui veok oleks saanud kiirendada täiskiirusele,” teatas Soome piirivalve.

Juhtumit uuritakse ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamisena.