Kameniku süüdistatakse teadusuuringu ettekäändel noorte seksuaalses ahistamises. Seetõttu teatas täna instituudi juhtkond, et kuni asjaolude selgumiseni ei vii Jüri Kamenik ülikoolis läbi mistahes akadeemilist tegevust, sealhulgas õppetööd tudengitega.

Ühtlasi pani ülikool kirja soovitused, mille abil saavad teadusuuringus osalemise kutse saanud inimesed veenduda uuringu usaldusväärsuses.

Kui isik saab kutse teadusuuringus osalemiseks, peab ta saama esmalt allkirjastamiseks ja tutvumiseks kirjaliku nõusoleku. Seda nimetatakse informeeritud nõusolekuks.

Informeeritud nõusolekus peavad olema kirjeldatud järgmised osad:

  • Teadusuuringu projektijuhi nimi koos tema kontaktandmetega ning teadusliku kraadi tiitli ja ametinimetusega, mis viitavad sellele, et projektijuhi uurimisvaldkond on seotud teadusuuringu valdkonnaga.
  • Akadeemilise asutuse nimi, mis on teadusuuringuga seotud ning selgitus, millisest allikast pärineb uuringu finantseerimine.
  • Teadusuuringu põhjalik kirjalik selgitus eesmärkidest ja uuringu läbiviimise korraldusest.
  • Kirjeldus sellest, kuidas on tagatud uuringus osaleja isikuandmete kaitse. Samuti kirjeldus riskidest, mille käigus võivad isikuandmed lekkida.
  • Selgitus, kuidas kaalub uuringus osalemise võimalik kahju üle uuringu tulemustest tekkiva ühiskondliku kasu.
  • Uuringu tulemuste ühiskondliku kasu selgitus.
  • Viide sellele, et osalejal on alati õigus mistahes etapis uuringus osalemine katkestada.

Täiendavad soovitused:

Juhul, kui sind on kutsutud osalema teadusuuringus ning sa soovid selle usaldusväärsuses veenduda, soovitame guugeldada teadusuuringu projektijuhi nime. Akadeemilise töötaja guugeldamise tulemusena peaks ilmnema tema Eesti teadusinfosüsteemi (ETIS) profiili link, milles on kirjeldatud isiku peamised akadeemilised projektid ja tööd ning uurimisvaldkonnad. ETIS-e järgi saab veenduda, kas projektijuht on seotud selle teadusvaldkonnaga, millega on seotud uuring.

Informeeritud nõusolekus peab olema viide sellele, milline teadusasutus on uuringuga seotud. Selleks, et veenduda teadusuuringu usaldusväärsuses, soovitame võtta nõusolekus nimetatud teadusasutusega ühendust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid