USA julgeolekuteenistuste järelvalvebüroo avalikustas raporti, milles kirjeldati, et mõlemad teooriad on võrdselt tõenäolised - koroonaviirus võis pärineda nii loodusest, aga ka pääseda lahti laborist.

ODNI raport viitas, et analüütikud pole ühel meelel, kumb teooria on rohkem tõenäoline ning lõplikke järeldusi emma-kumma teooria osas ei pruugi me kunagi olla võimelised tegema.

Raport aga välistas teooria nagu oleks koroonaviirus biorelv. Julgeolekuraporti põhjal pole selle teooria levitajatel olnud eales ligipääsu Wuhani viroloogiainstituuti, et viirust või selle päritolu uurida. Tegemist on raporti järgi valeinformatsiooniga.

Nii USA kui ka teised riigid on olnud siseheitluses, soovides Hiinat panna senisest enam vastutama pandeemia põhjustamises ja teavitamistega viivitamises. Hiina kritiseeris reedel nii raportit kui ka väidab, et valitsused ise on olnud aeglased reageerima oma kodanike kaitseks.

Raportis kirjeldatakse, et neli julgeolekuorganisatsiooni peavad "vähe tõenäoliseks", et esimene kandumine loomalt inimesele toimus looduses. Üks asutus peab "keskmiselt tõenäoliseks", et esimene nakkumine toimus laboris, kui Wuhani viroloogiainstituudis teadlased töötasid koroonaviirust kandnud prooviga.

Veel kolm teist asutust ei toetu kummagi teooria suunas, viidates infopuudusele ning teadusliku materjali nappusele.

Ameeriklased heidavad raportis hiinlastele ette, et Hiina teadus- ja uurimisasutused pole rahvusvahelise kommuuniga piisavalt palju koostööd teinud. Infot on varjatud ning süüdistatud teisi.

Hiinlased vastasid reedel, et ameeriklaste katse koroonaviirust politiseerida on näitemäng. Hiina väitis, et ameeriklased on teadlaste asemel pannud koroonaviirust uurima luurajad.

Raportiga saab tutvuda siin.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid