Komandanditund kella 20-st kuni 5-ni. Kes tohib väljas liikuda?

Otsus kohustab elanikke olema kella 20-st kuni 5-ni kodus. Välja minna on lubatud ainult erilise vajaduse korral.

Liikumiskeeld ei laiene järgmistele elanikele, kui neil on ette näidata vastav tõend ja isikut tõendav dokument:

* Inimesed, kes lähevad tööle või teenistusse või naasevad sealt. Tõendil peab olema nimi, isikukood, elukoht, väljas liikumise põhjus ja aeg, töökoha nimetus ja aadress ning tööandja kontaktandmed.
* Inimesed, kes peavad saama meditsiiniteenuseid (sealhulgas koroonaviiruse vastu vaktsineerimine) ja psühholoogilist abi, või need, kes peavad saama veterinaarteenuseid oma looma jaoks või kes külastavad ööpäevaringselt avatud apteeki. Tõendil peab olema nimi, isikukood, elukoht, väljumise põhjus ja aeg ning teenuse saamise koht.
* Inimesed, kes peavad minema lennujaama, sadamasse, raudteejaama või bussijaama või naasevad sealt. Tõendil peab olema nimi, isikukood, elukoht, väljumise põhjus ja aeg ning teenuse saamise koht.

Kella 20-st kuni 5-ni võib takso- või sõiduautoga vedamise teenuseid osutada ainult inimestele, kellel on ülalnimetatud põhjused kodust väljumiseks. Autos võib viibida ainult üks inimene (kaasas võib olla laps või inimene, kellel on vanuse või puude tõttu abi vaja) või ühe leibkonna liikmed.

Koolid: kaugõpe kuni 15. novembrini, 1.3. klassidele kuni 1. novembrini

Koolivaheaega pikendatakse 29. oktoobrini.

Töö: vaktsineerimata inimesed peavad testimas käima

Kõigil, kes saavad teha kaugtööd, soovitatakse seda ka teha.

Vaktsineerimata töötajad, kes ei saa kodus töötada, peavad esitama negatiivse testitulemuse. Test peab olema tehtud vähema kui 72 tundi enne tõendi esitamist. See võib olla tööandja organiseeritud antigeenitest töökohal seal, kus testitõendi saamine ei ole võimalik. Antigeenitesti tulemus kehtib samuti 72 tundi.

Kõik töökohal töötavad inimesed (sh vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud) peavad iga päev kirjalikult tõendama, et neil ei ole ägeda hingamisteede infektsiooni tunnuseid ja et nad ei ole olnud otseses kontaktis inimestega, kes peavad olema isolatsioonis, karantiinis või eneseisolatsioonis. Tööandja võib korraldada kõigi, ka vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud töötajate testimise. Kulud kannab tööandja.

Ühistransport ja isiklikud autod

Ühistranspordiettevõtted, mis saavad omavalitsustelt dotatsiooni, ei rakenda lukustamisperioodil soodustusi. Vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesi siinkohal ei eristata.

Ühistranspordisõidukites võib olla vaid 50% ettenähtud sõitjate arvust. Kui sisenemist ja väljumist ei ole võimalik kontrollida, märgitakse ära istekohad. Ühistranspordivahendeid tuleb pidevalt tuulutada.

Eraautos võivad viibida vaid ühe leibkonna liikmed või maksimaalselt kaks inimeste erinevatest leibkondadest. See ei puuduta kriitiliste valdkondade töötajaid, kes tegutsevad tööülesannetes, ja massimeedia töötajaid. Nemad võivad koos sama struktuuriüksuse töötajatega sõita maskides.

Poed ja esmatarbeteenused: avatud kella 6-st 19-ni

Sulgemisseisukorra ajal töötavad ainult esmatarbekaupu müüvad poed.

Selliste poodide hulka kuuluvad:

* poed, kus vähemalt 70% sortimendist on toidukaubad;
* poed, kus vähemalt 70% sortimendist on hügieenikaubad;
* apteegid ja veterinaarapteegid;
* loomatoitu müüvad poed;
* optikapoed (prillid, läätsed jne)
* tanklad;
* ajakirjanduse müügikohad ja raamatupoed;
* kommunikatsioonivahendite ja -teenuste müügikohad;
* lillepoed;
* regionaalsete bussijaamade ja raudteejaamade kassad (piletid riigisisestele liinidele).

Poed võib avada kell 6 ja need tuleb sulgeda kell 19.

Tanklad ja ööpäevaringsed apteegid, turistide vastuvõtukohad ja koroonaviiruse vastu vaktsineerimise punktid võivad töötada senistel lahtiolekuaegadel. Sama kehtib ühistranspordi-, transpordi-, kuller- ning avarii- ja hädavajalike kommunikatsiooniteenuste osutajate kohta.

Kauplemiskohtades peab ühe külastaja kohta olema ruumi vähemalt 25 ruutmeetrit. Kui ruum on sellest väiksem, võib seal viibida vaid üks külastaja. Poodides tuleb viibida maskis.

Kullerteenuse osutaja peab tagama distantsi hoidmise. Kaubad tuleb väljastada väljaspool kauplemiskohta. Külastajad võivad kaubal järel käia ühekaupa (lastel ja abi vajaval inimesel võib olla kaasas üks täiskasvanu).

Toitlustusasutused

Kohvikud, restoranid ja muud toidukohad ei tööta. Toitlustusasutused võivad müüa toitu ainult kaasa või kullerteenuse kaudu.

Meelelahutus, kultuur, sport ja iluteenused

Keelatud on teenuste osutamine, mis on seotud meelelahutuse, hasartmängude ning lõbustuste ja atraktsioonidega. Keelatud on majutusteenuste osutamine, mis on seotud iluteeninduse, aktiivse puhkamise, füüsilise tegevuse, spordi ja turismiga (välja arvatud välisreisid ja hotellid), foto- ja videoteenused (välja arvatud massimeedia ja dokumendifotod), silmast silma konsultatsioonid ning kollektiivne jahipidamine.

Kogunemised ja meeleavaldused

Lukustamisperioodi ajal on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas meeleavaldused, rongkäigud ja piketid.

Keelatud on igasugused eraüritused ja kogunemised peale nende, mis toimuvad ühe leibkonna piires.

Kui on vaja kedagi hooldada või inimene elab üksi, on külastamine lubatud, aga ainult kahe leibkonna piires. Lubatud on ka alaealiste kohtumised vanematega, isegi kui ei elata koos (välja arvatud siis, kui vanemad või vanemate perekonnaliikmed peavad olema karantiinis või eneseisolatsioonis).

Matustel võib viibida kuni 20 inimest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid