„Ülemkohus keeldus Juri Dmitrijevi kassatsioonimenetlusest. See tähendab, kohtunik Abramov luges toimikut, mille alusel Karjala ajaloolane kaks korda tegelikult õigeks mõisteti, aga pärast need otsused tühistati, ja ei otsustas mitte midagi teha ja üldse mitte üle vaadata. See tähendab, ei lasknud asja kassatsiooni, et mitte IMITEERIDA õigusemõistmist. Sest kassatsioonis oleks tulemus olnud samasugune. Ja see on õigusemõistmise jaoks järjekordne põhjalangemine.” kirjutas Svetova, vahendab Raadio Vabadus.

Avaliku kirja Venemaa ülemkohtu eesistuja Vjatšeslav Lebedevi poole palvega võtta Dmitrijevi asi Petroskoi kohtuinstantside käest ära ja langetada oma otsus allkirjastas suvel üle 150 kultuuri- ja teadustegelase.

Svetova tuletas meelde, et Dmitrijevi kriminaalasja, milles teda süüdistati seksuaalkuritegudes ja pornograafia levitamises, arutati Karjala kohtutes neli ja pool aastat. Kaks korda mõistsid kohtud Dmitrijevi õigeks ja kaks korda otsus tühistati.

Veebruaris teatasid uurivad ajakirjanikud, et Venemaa presidendi Vladimir Putini tollane abi Anatoli Serõšev oli Dmitrijevi tagakiusamisest huvitatud ja suure tõenäosusega „kureeris” kohtuprotsesside käiku. 2016. aastal, kui Dmitrijevi vastu algatati kriminaalasi Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) liinis, juhtis Serõšev selle Karjala valitsust. 12. oktoobril nimetas Putin Serõševi oma täievoliliseks esindajaks Siberi föderaalringkonnas.

Esimene kriminaalasi Dmitrijevi vastu algatati 2016. aastal. Teda süüdistati lapsporno valmistamises oma kasutütre osavõtul. Dmitrijev eitas oma süüd. Advokaadid kinnitasid, et Dmitrijev tegi alasti tüdrukust pilti, et näidata tema tervislikku seisundit hooldusorganitele.

Kohus mõistis Dmitrijevi õigeks, aga 2018. aastal algatati uus kriminaalasi, milles teda süüdistati lisaks pornograafia valmistamisele ka seksuaalses vägivallas kasutütre vastu, kõlvatus tegevuses ja ebaseaduslikus relva omamises.

2020. aasta 22. juulil mõistis Petroskoi kohus Dmitrijevi kolmeks ja pooleks aastaks range režiimiga kolooniasse. Süüdi tunnistati ta ainult seksuaalse iseloomuga vägivaldses tegevuses, muudes punktides mõisteti ta õigeks.

2020. aasta septembris rahuldas Karjala ülemkohus prokuratuuri nõudmise ja karmistas Dmitrijevi karistust 13 aastani range režiimiga koloonias. Lisaks sellele tühistas kohus õigeks mõistva otsuse pornograafia valmistamise, kõlvatu tegevuse ja relva omamise kohta. Need asjad saadeti uuele ülevaatamisele kohtu uue koosseisu poolt.

Ajaloolane ja Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud organisatsiooni Memorial Karjala osakonna juht Dmitrijev kaevas 1990. aastal koos kolleegidega Sandarmohis lahti ühishaua, kuhu olid maetud Stalini terrori ajal maha lastud inimesed. Kokku võisid seal olla umbes 4500 inimese säilmed. Vene võimud on hiljem püüdnud ajada nende inimeste tapmist soomlaste kaela.