"Ma tõesti imestan, et poliitikud, kellest saavad ministrid või peaministrid, äkki on unustanud ära kõik selle, mida nad väga hästi teavad. Oma valimiskampaaniat korraldades on ju neil kõik väga selge. Täpselt arvutatakse välja, kuidas kelleni jõuda, mis kanali kaudu kellele teha otsepostitus, kuidas sättida nii, et Facebookis teated kohale jõuavad, kellele tasub näidata teleklippe ja kellele ei tasu, see on ju elementaarne," väljendas poliitik ja õppejõud Lauristin oma meelepaha kommunikatsiooni puudutava saamatuse suunas. "Poliitikud tegelevad sellega alati väga põhjalikult, kui nende oma huvid on mängus."

Poliitikutele olla tema silmis kriisis liiga suur roll antud - erasektori kaasamine oleks Lauristini pilgu läbi andnud vaktsineerimise vaatevinklist oluliselt parema tulemuse.

"Kommunikatsioon on olnud ikkagi täiesti läbimõtlemata valitsuse tegevuses algusest peale," sõnas Lauristin. "Vaktsineerimise vajalikkusest rääkides pole seda seotud inimeste jaoks oluliste emotsionaalsete väärtustega. Pigem räägitakse sellistest üldistest asjadest, näiteks haiglate töökoormusest ja majandust tabavatest tagasilöökidest aga suurele osale inimestest ei ole need asja olulised, need ei kuulu nende mõtlemise ringi."

Lisaks märkis ta, et hetkel on justkui viimane aega teha teadusnõukoja kõvale n-ö rakkerühm, kus erinevate erialade esindajad nii erasektorist kui avalikust sektorist langetaks teadmispõhiseid otsuseid ja kavandaks praktilisi organisatsioonilisi meetmeid.

"Aga mitte nii, et mängitakse mingisugune abitu inimene välja, nagu näiteks Marek Seer. Seejärel mängitakse teine abitu ametnik välja, nendele langeb tohutu vastutus, kuigi on ju ette teada, et neil puuduvad kompetents ja ressursid, et kõiki asjaolusid näha ja neid sünkroonselt toimima panna," sõnas Lauristin.

Lähemalt saab lugeda intervjuust ERR-is.