"Elektri hind on mitmekordistunud. Suurima osa elektri hinnast moodustab CO2 kvootide hinnatõus. CO2 kvootide tulu laekub Eesti riigieelarvesse. Selleks aastaks on keskkonnaministri sõnul prognoositud ca 80 miljonit CO2 kvootide tulu, kuid sellise kvootide hinna tõusuga võib prognoosida ligikaudu 200 miljoni euro laekumist riigieelarvesse. CO2 kvootide tulust pool peab minema süsinikuemissiooni vähendavatesse projektidesse ning pool rahast on sihtotstarbeta riigieelarve tulu," rääkis Seeder.

"Isamaa teeb ettepaneku elektri hinnatõusu leevendamiseks suunata tarbijatelt maksustatud täiendav CO2 kvoodi müügitulu sihtotstarbeliselt taastuvenergia tasu kompenseerimiseks tarbijatele. Ettepaneku järgi ei võetaks tarbijatelt taastuvenergia tasu, vaid see kompenseeritaks tootjatele riigieelarvest CO2 kvoodi täiendavast müügitulust," lisas ta.

Erakonna hinnangul peaks valitsus koostama analüüsi, mis aitab välja selgitada, kas taastuvenergia tootmise kompenseerimine on nii kõrge hinnataseme puhul põhjendatud.

"Isamaa peab põhjendatuks, et valitsus näeks järgmise aasta eelarves ette elektri-, diisli- ja maagaasi aktsiisi tõusu ärajätmise," jätkas Seeder. "Seoses majandusministri kirjaga Euroopa Komisjonile CO2 kvoodisüsteemi muutmiseks peab Isamaa vajalikuks, et valitsus esitaks oma positsioonid riigikogu Euroopa asjade komisjonile. Isamaa peab asjakohaseks süsteemi sellist muutmist, mis blokeeriks automaatse stabilisaatorina praeguse olukorra sarnase hinnashoki tarbijatele."