Ajalehes Handelsblatt ilmunud artikli põhitees on, et Euroopa pole praegu võimeline globaalses plaanis sõltumatult tegutsema ja oma väärtusi kaitsma. “Transatlantilise partnerluse tugevdamine on võimalik vaid Euroopa tugevdamise kaudu,” kirjutab Laschet. “20 aastat Afganistani missiooni ja Lääne liitlaste hiljutine väljatõmbumine on selgelt näidanud, et Euroopa olukord sõltub teisel pool Atlandit asuvast suurest liitlasest ja ebavõrdsest NATO partnerlusest.”

Laschet kirjutab, et olukorra parandamiseks Euroopa riigid peavad suurendama kaitsekulusid ja hakkama täitma ka 2% SKT riigikaitsekulude nõuet. Kaitsekulude tõstmisele vaatamata jääb Saksamaa sellele eesmärgile tugevalt alla, kulutades mullu kaitsele 1,57% SKT-st.

Poliitiku sõnul ei saa mööda vaadata ka kliimaküsimusest, mistõttu tuleks Euroopa komisjoni juurde asutada kliimavoliniku koht. Samuti peaks EL tugevdama küberkaitsevõimet, mille juurde käiks ka Europoli volituste laiendamine. “Hästi kaitstud riik peab olema kaitstud ka digimaailmas,” kirjutab Laschet. “Peame looma Euroopale küberkaitsevõime ja arendama Europolist kübersektoris Euroopa FBI. See aitaks reageerida digiohtudele, mis on sageli ka analoogkuritegude ettekuulutajaks.” Lascheti sõnul tuleks laiendada ka üle-Euroopalist võimekust organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

Saksa konservatiivide liider lõpetab artikli sõnumiga, et Euroopa peab olema valmis reformideks ja uuendusteks. “Prantsusmaa president [Emmanuel Macron] on korduvalt näidanud, et ta on valmis tugeva Euroopa nimel ajaloolisi muutusi läbi viima,” kirjutab Laschet. “Nüüd on aeg sellel teel ühiselt edasi minna.”