Vangistuse ajast lahutatakse eelvangistuses viibitud aeg üks kuu ja 22 päeva. Ülejäänud osa ehk neli aastat ja kuus kuud vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et süüdimõistetu ei pane viie aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab kohtu poolt määratud kontrollnõudeid.

Bahovskile esitati süüdistus oma abikaasa tapmiskatses, kui ta eelmise aasta 18. mai õhtul sihtis ja tulistas oma abikaasat näo piirkonda, põhjustades talle eluohtlikke tervisekahjustusi.

Kohus leidis, et süüdistatava tegevus ei ole käsitatav tapmiskatsena. Pärast abikaasa tulistamist hoidis süüdistatav vabatahtlikult ära abikaasa surma, sest kutsus häirekeskusesse helistades kannatanule abi, samuti osutas ta abi ka ise sündmuskohal. Seega mõistis kohus naise süüdi abikaasale eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises.

Süüdistatav peab maksma menetluskuludena kokku 3101,64 eurot ja hüvitama kannatanu menetluskulud 2088 euro ulatuses.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.