Hinštein teatas, et dokument näeb ette Venemaale sisenemise keelamise välismaalastele ja kodakondsuseta isikutele mitmetel põhjustel, vahendab Interfax.

Hinštein selgitas, et keeld kavatsetakse kehtestada, „kui õhutatakse vihkamist ja vaenu, alandatakse inimesi rahvusliku, rassilise, usulise või keelelise tunnuse alusel, solvatakse kodumaa kaitsjate mälestust, alandatakse Suure Isamaasõja veteranide au ja väärikust, rüvetatakse Venemaa sõjakuulsuse sümboleid, hävitatakse või kahjustatakse sõjaväekalmistuid, mälestusmärke, mälestustahvleid, obeliske ja muid memoriaale, mis igavikustavad kodumaa kaitsel hukkunute mälestust, levitatakse teadlikult valesid andmeid Nõukogude Liidu tegevuse kohta Suure Isamaasõja aastatel ja Suure Isamaasõja veteranide kohta, propageeritakse, demonstreeritakse või valmistatakse natsi- või ekstremistlikku atribuutikat või sümboolikat ning eitatakse Nürnbergi tribunali otsusega kindlaks tehtud fakte ja kiidetakse heaks natside kuriteod”.

Hinšteini sõnul on dokument „vastus avaliku russofoobia nördima panevatele ilmingute esinemisele postsovetlikus ruumis”.